Tallinna ülikoolis on sellel semestril võimaik tegeleda seksuaalsuse ajaloo ja LGBT+ ajaloo teemalise õppega. See toimub aga projektõppe aine raames, mille nimi on "Erialasid lõimiv uuendus" ehk "ELU".

"Sooliste identiteetide, seksuaalsuse ja LGBT+ kogukonna ajalugu on sotsiaalselt oluline ja tundlik teema, mille käsitlemisel on vaja põimida diskreetsust ja aktivismi. Teema käsitlemine on selgelt oluline ühiskondliku sidususe suurendamiseks ja ka üldhariduslikel eesmärkidel," selgitab ülikool.

Aine käsitleb kahte põimuvat teemat: 1990ndaid kui üleminekuperioodi nõukogude ajalt iseseisvusele ning seksuaalsuse ja Eesti LGBT+ kogukonna lähiajalugu. "Seega pakub projekt praktilisi ja teoreetilisi probleeme, uurimise ja avastamise võimalusi," tutvustab ülikool uudisainet.

Seksuaalsuse ajaloo teadvustamise eesmärk on kaardistada lähiajaloo queer-uuringute põhiprobleeme praktilise ja konkreetse uurimisprojekti läbiviimise seisukohalt. Selgitatakse, mida üldse tähendavad queer-uuringud, mida tähendab soolise identiteedi ja seksuaalsuse ajalooline uurimine käesolevas kontekstis ja millised võiksid olla üliõpilaste käepärased võimalused lähiajaloo uurimiseks.

Samuti on seatud eesmärgiks LGBT+ kogukonna lähiajaloo konkreetse aspekti uurimine ja leidude esitamine. "Projekti planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüs ning süntees. Tegelemine uurimisallikatega ja tulemuste esitamine välknäitusena ja/või mõne muu konkreetse väljundina," selgitab ülikool.

Õppetöö saab olema töötubade ja tudengite ettevalmistatud arutelude ja rühmatöö vormis.

Ülikooli hinnangul võiks teema puudutada üliõpilasi kõikidest instituutidest ja osalemine ei ole seetõttu piiratud. Ka TalTech kutsub oma üliõpilasi üles külalisüliõpilasena seda ainet võtma.

Ülikool selgitab aine teaduspõhisust sellega, et 1990ndate uurimisel pole meetodid ja lähenemised veel selgelt paigas. "See periood pälvib ajaloolaste poolt aina enam tähelepanu osalt eelneva tõttu ja osalt selle kiuste. Ajastule lähenemisel on võimalik kasutada traditsioonilisi arhiivi- ja meediaallikaid ja viia läbi intervjuusid, samas kerkib ka uudne küsimus interneti kui ajaloolise allika kasutamise kohta."

Erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. Igal semestril toimub ülikoolis mitmeid "ELU" projekte, mida üldjuhul ei korrata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid