"26. juulil 1994. aastal allakirjutatud juulilepped, mille kohaselt lahkusid Vene väed Eestimaa pinnalt hiljemalt 31. augustiks, oli iseseisvuse taastanud Eesti jaoks esimene suur diplomaatiline koostöösaavutus meie liitlastega läänes," sõnas minister Reinsalu. "Samas olid läbirääkimised Eestile ka suur proovikivi," lisas ta.

"See, et Vene vägede väljaviimine toimus 1994. aastal, oli Eesti diplomaatia võit, mis saavutati paljus tänu riigitegelastele ja diplomaatidele ning nende suhete võrgustikule lääneriikides," ütles välisminister, viidates sellele, et mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ning lääneriigid aitasid survestada Vene Föderatsiooni, et jõuda vägede väljaviimise küsimuse lahendamiseni.

Ühtlasi toimub reedel kell 17.00 välisministeeriumis vastuvõtt, kus minister Urmas Reinsalu tervitab Vene vägede Eestist väljaviimise 25. aastapäeva tähistamise puhul diplomaatilist korpust, riigitegelasi ja Eesti vabaduse eest võitlemise mälestuse hoidjad. Tähtpäevalise loenguga esineb kaitseminister Jüri Luik, mida saab jälgida välisministeeriumi Facebooki vahendusel (inglise keeles).