AS Hoolekandeteenused kavatseb Märjamaale rajada erivajadusega inimestele mõeldud kodu, kuhu mahuks elama 24 klienti. Märjamaa vald pakkus selleks juba 2015. aastal välja neli krunti, millest sobivaimaks osutus Sipa tee 3 asuv kinnistu.

Asukoha valikul sai aktsiaseltsi kinnisvaradirektor Karl Männi sõnul määravaks see, et kõnnitee näol on turvaline pääs valla keskusesse. "Kõik teenused on jalutuskäigu kaugusel. See on väga oluline, kuna erivajadusega inimesed ei juhi autot," ütles Mänd.

Nüüd aga tuli välja, et asukoht päris kõigile meeltmööda ei ole. Sipa tee 3 kinnistust kivi viske kaugusel asub pubi "Vana bussikas", mille pidaja Aivar Kivissaar kardab, et erivajadustega inimesed tema kliendid minema peletavad.

See kartus on talle tulnud enda sõnul vanast kogemusest Koluveres, kus pidi erivajadustega inimeste tõttu sulgema oma toitlustus- ja meelelahutusäri. "Nad peletasid klientuuri ära. Kohalikud käisid, aga võõrad enam ei tulnud," kurtis Kivissaar.

Üle 600 hirmunud elaniku

Ärimees on väga häiritud. Ta hakkas koguma lausa allkirju pöördumisele, milles nimetab Sipa teed Märjamaa südameks ja spekuleerub kodu rajamisega vallale lasuva mainekahju üle. Kõike selleks, et tema pubi kõrvale erivajadustega inimesi ei paigutataks.

"Muutub turvalisus ja soov tulla Märjamaale elama, mis omakorda mõjutab alevi elanike arvu, ettevõtlust ja kinnisvarahindasid," toob ta välja. "Lapsevanemad peavad arvestama olukorraga, kus hooldekodu kõrvalt kulgeb nende laste ainus võimalik koolitee," muretseb Kivissaar pöördumises.

Tema sõnul on juba üle kuuesaja kohaliku kirjutanud alla pöördumisele, milles kirjeldatakse muu hulgas veel, et erivajadustega inimeste vaba liikumine vähendab turvatunnet ja turismi.

Mänd ütleb aga, et juba planeeritava asukoha alevi südameks mainimine on eksitav väide, sest Sipa tee 3 asub keskusest tervelt kolme kilomeetri kaugusel. Samuti seab ta kahtluse alla muud pöördumises mainitud ohud ja eelarvamused,.

Ta toob turvalisuse kohta näite üle 2000 elanikuga Märjamaalt endalt, kus tänavu esimese poolaastaga on politsei käinud 72 väljakutsel.

"Samal perioodil on AS Hoolekandeteenuste 2000 kliendi kohta 15 politsei väljakutset, millest üks kord oli meie klient ohver ja viiel korral kutsuti politsei koos kiirabiga, sest reeglite järgi peab kliendi haiglasse viimisel olema alati politsei kaasas," ütles Mänd ühe olulisima eelarvamuse ümber lükkamiseks.

Kogukond arutab

Eile korraldati Märjamaa rahvamajas ka suur avalik arutelu, kus murelikud elanikud said teha kodu rajamise osas omi ettepanekuid ja tekkinud küsimustele vastuseid pärida.

Märjamaa vallavalitsus teatas, et arutelul jäi kõlama elanike toetus kodu rajamise suhtes, kuid kogukond peab oluliseks leida sobivaim koht ka kogukonna huve arvestades. Pakuti välja ka alternatiivseid asukohti, kuid nende sobilikkust peaks hoolekandeteenuste sihtasutus alles analüüsima hakkama.

"Teiste võimalike asukohtade suhtes on meil hetkel raske kaasa rääkida, sest oleme analüüsinud ainult Sipa tee krunti ja praeguse info järgi peame seda parimaks võimaluseks," ütles Mänd.

Samas kõlas tema sõnul koosolekul ka üks mõeldav ettepanek, mille kohaselt muudetaks hoone asukohta seal samal kinnistul. Ettepanekutena tuli ka kodu rajamine valla piirialadesse, kuid see raskendaks erivajadustega inimeste ligipääsu keskusesse.

Kivissaare pöördumise veebiversioon täismahus
Peatada erihooldekodu rajamine Märjamaa südamesse!

Palume kaitsta Märjamaa elanike huve ning peatada psüühikahäiretega inimeste erihooldekodu rajamine Märjamaa südamesse!

Käesolev pöördumine on ajendatud Märjamaa Vallavalitsuse poolt avalikustatud plaanist rajada psüühikahäiretega inimeste hooldekodu Märjamaa keskele, vahetult sissesõiduteede ristumiskohta ja kõige olulisema vaatamisväärsuse ja turismiobjekti - kiriku kõrvale. 24 alevis vabalt ringi liikuvat psüühikahäirega inimest on väikesele alevile suur lisakoormus.
Psüühikahäirete ja erivajadustega inimeste hooldekodu muudab Märjamaa kuvandit jäädavalt, mõjutab Märjamaa elanike elukvaliteeti aastakümneteks ning Märjamaa alevi atraktiivsus elukohana langeb märkimisväärselt.

ERIVAJADUSTEGA INIMESTE VABA LIIKUMINE VÄHENDAB TURVATUNNET JA HÄIRIB OLULISELT VÄGA PALJUSID MÄRJAMAA ELANIKKE

Rajatava hooldekodu vahetus naabruses ja Pärnu mnt äärsel kergliiklusteel liiguvad jalgsi või jalgrattal paljud lapsed ja suurem enamus Orgita elanikke. Orgita ja alevi põhjaserva laste jaoks on see ainus koolitee. Lastele võivad naljakaid hääli tegevad või tavapärasest häälekamad inimesed osutuda hirmutavaks, ehmatus või hirm võib tekitada pöördumatut kahju. Märjamaal puudub ööpäevaringne politsei kohaolek, mis vähendab turvatunnet veelgi.

HOOLDEKODU ASUKOHT VÄHENDAB TURISMI JA HÄIRIB ETTEVÕTLUST

Psüühikahäiretega inimeste hooldekodu rajamine Märjamaa keskele, vahetult sissesõiduteede ristumiskohta ja kõige olulisema vaatamisväärsuse ja turismiobjekti — kiriku kõrvale loob paratamatult Märjamaale uue visiitkaardi. Kui alevit hakatakse tundma psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu järgi, siis kohalikele ettevõtetele olulised turistid eelistavad pigem mööda sõita, kui siin peatuda ja Märjamaa ettevõtete teenuseid tarbida.

VÄHENEB MILJÖÖVÄÄRTUSLIKU KINNISVARA VÄÄRTUS JA SOOV TULLA MÄRJAMAALE ELAMA

Paljud Märjamaa elanikud on valinud just Märjamaa oma koduks kui rahuliku ja turvalise paiga. Pärast psüühikahäiretega elanikele erihooldekodu rajamist see enam nii ei ole ja Märjamaa kaotab oma peamise eelise Tallinna, Rapla, Pärnu jt. tõmbekeskuste ees. Lisandub põhjus Märjamaalt ära kolimiseks, mis kiirendab elanike arvu vähenemist.

Allakirjutanud on vastu erihooldekodu rajamisele Märjamaa alevi südamesse ja on veendunud, et psüühilise erivajadusega inimeste erihooldekodu rajamine Märjamaale planeeritud asukohta ja kujul, kahjustab otseselt Märjamaa elanike huve.


Palume kaitsta Märjamaa elanike huve ning peatada psüühikahäiretega inimeste erihooldekodu rajamine Märjamaa südamesse!


Käesolev pöördumine on ajendatud Märjamaa Vallavalitsuse poolt avalikustatud plaanist rajada psüühikahäiretega inimeste hooldekodu Märjamaa keskele, vahetult sissesõiduteede ristumiskohta ja kõige olulisema vaatamisväärsuse ja turismiobjekti - kiriku kõrvale. 24 alevis vabalt ringi liikuvat psüühikahäirega inimest on väikesele alevile suur lisakoormus.

Psüühikahäirete ja erivajadustega inimeste hooldekodu muudab Märjamaa kuvandit jäädavalt, mõjutab Märjamaa elanike elukvaliteeti aastakümneteks ning Märjamaa alevi atraktiivsus elukohana langeb märkimisväärselt.


ERIVAJADUSTEGA INIMESTE VABA LIIKUMINE VÄHENDAB TURVATUNNET JA HÄIRIB OLULISELT VÄGA PALJUSID MÄRJAMAA ELANIKKE


Rajatava hooldekodu vahetus naabruses ja Pärnu mnt äärsel kergliiklusteel liiguvad jalgsi või jalgrattal paljud lapsed ja suurem enamus Orgita elanikke. Orgita ja alevi põhjaserva laste jaoks on see ainus koolitee. Lastele võivad naljakaid hääli tegevad või tavapärasest häälekamad inimesed osutuda hirmutavaks, ehmatus või hirm võib tekitada pöördumatut kahju. Märjamaal puudub ööpäevaringne politsei kohaolek, mis vähendab turvatunnet veelgi.


HOOLDEKODU ASUKOHT VÄHENDAB TURISMI JA HÄIRIB ETTEVÕTLUST


Psüühikahäiretega inimeste hooldekodu rajamine Märjamaa keskele, vahetult sissesõiduteede ristumiskohta ja kõige olulisema vaatamisväärsuse ja turismiobjekti — kiriku kõrvale loob paratamatult Märjamaale uue visiitkaardi. Kui alevit hakatakse tundma psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu järgi, siis kohalikele ettevõtetele olulised turistid eelistavad pigem mööda sõita, kui siin peatuda ja Märjamaa ettevõtete teenuseid tarbida.


VÄHENEB MILJÖÖVÄÄRTUSLIKU KINNISVARA VÄÄRTUS JA SOOV TULLA MÄRJAMAALE ELAMA


Paljud Märjamaa elanikud on valinud just Märjamaa oma koduks kui rahuliku ja turvalise paiga. Pärast psüühikahäiretega elanikele erihooldekodu rajamist see enam nii ei ole ja Märjamaa kaotab oma peamise eelise Tallinna, Rapla, Pärnu jt. tõmbekeskuste ees. Lisandub põhjus Märjamaalt ära kolimiseks, mis kiirendab elanike arvu vähenemist.


Allakirjutanud on vastu erihooldekodu rajamisele Märjamaa alevi südamesse ja on veendunud, et psüühilise erivajadusega inimeste erihooldekodu rajamine Märjamaale planeeritud asukohta ja kujul, kahjustab otseselt Märjamaa elanike huve.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid