Pärast seda, kui meedias ilmusid lood Rakvere Moonaküla linnaosa kõnniteedest, mis ehitati remonti tehes nii kõrgeks, et mõnel inimesel tekkis raskusi isegi oma aiast väljasaamisega, tellis Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjon advokaadibüroolt Ristal Keba Partnerid õigusliku arvamuse Moonaküla teedeehituse erinevate etappide läbiviimise õiguslikkuse kohta.

Õigusliku arvamuse koostanud vandeadvokaat Liisa Linna leiab, et projekteerija esitas Rakvere linnavalitsusele ilmselgete puudustega projektid. Näiteks ei vasta advokaadi hinnangul heale ehitustavale projekti koostamine selliselt, et mahasõidud, väravakohad ja kõrgusandmed on projektis ebamäärased ja ei tugine mõõdistustele ning ette nähakse see lahendada ehitamise käigus.

Advokaadi õiguslikust arvamusest selgub, et linnavalitsuse koostöö projekteerijatega ning projektide ülevaatamine on olnud puudulik, ehitusloamenetluses ei ole järgitud puudutatud isikute kaasamise nõudeid ja ehitusjärelevalve on projektide nõuetekohasust kontrollinud ebapiisavalt.

Lisaks tuuakse õiguslikus arvamuses välja, et riigihanke korraldamisel võeti tarbetult risk tellida ehitustööd projektide alusel, millel puuduvad ehitusload, mis tähendab, et tööde teostatavus ei olnud hanke väljakuulutamise ajal selge.

Veel märgib advokaat, et tuginedes avalikkuse kaudu saadud andmetele — video- ja fotomaterjalidele —, ei vasta tööd vähemalt osaliselt heale ehitustavale.

Teederemont tekitas pahameeletormi

Eesti Päevaleht kirjutas augusti keskel, et Moonaküla tänavatel ringi käies saab näha kummalist tee-ehitust: kõnnitee on mõnes kohas krundi pinnast nii palju kõrgemal, et pererahvaga peab suhtlema sõna otseses mõttes ülevalt alla. Linnaga koos on üritatud lahendusi leida ja peetud koosolekuid, sest tänavate remont on pannud mitu maja täbarasse olukorda.

Näiteks ei saanud Moonaküla elaniku Triin Saarmäe ämm, kes käib kepiga, esialgu üldse aiast välja. Hiljem paigaldatud trepi kaudu saab ta vaevu üles.

Ühtlasi märkasid mitmed elanikud, et nende aeda on tulnud rohkem niiskust ja Saarmäe aias hakkas lausa uputama. Samuti tekitab küsimusi, kuhu talvel lund visata.

Rakvere elaniku Gunnar Viese sõnul pakkus linn madalaks jäänud aia kõrgemaks ehitamist, kuid sellega ta nõus ei olnud. “Ma ei taha kuskil tara taga elada.”

Rakvere linnapea, samuti Moonakülas elava Marko Tormi ütles augusti keskel Päevalehele, et praeguseks selgunud, et projekteerides või geoalust määrates on olnud möödapanekuid. Ta märkis, et põhiliselt on mure kümmekonna kinnistuga, mis jäävad kõnnitee ja teekatte kergitamise tõttu liiga madalale. “Lõpuks saame olukorra ikka lahendatud ja inimesed saavad kena ja turvalise linnakeskkonna. Vahele jääb lihtsalt hulk emotsioone ja ehitajal kulutatud närvirakke,” sõnas Torm augusti keskel.

Rakvere linnavalitsusest ei õnnestunud Delfil täna kommentaari saada, kuna linnapea viibib sel nädalal korralisel puhkusel.