Juulis kirjutas Eesti Päevaleht, et Sillamäe Vanalinna kooli 10-aastane õpilane Saša läks vabasurma, väidetavalt koolikiusamise tõttu. Mais tuli ilmsiks ka juhus, kui kooli pääses mees, kes relvataolise esemega lapsi ähvardas ja kasutas ühe noormehe suhtes ka vägivalda.

Pärast Saša juhtumit nõudis haridus- ja teadusministeerium Sillamae linnavolikogult ülevaadet juhtumitest Vanalinna koolis, mis võivad olla seotud kiusamisega ja linn on ministeeriumile vajalikud andmed nüüd esitanud.

Ministeerium uurib edasi, kas kool ja valitsus teevad piisavalt, et tagada õpilastele ja töötajatele turvaline vaimne ja füüsiline keskkond.

Uus kooliaasta algab vähem kui kahe nädala pärast. "Kool on alati teinud ja jätkab tööd vägivalla ennetamiseks. Selleks on koolil tugisüsteem, samuti tehakse koostööd noorsoopolitsei, sotsiaalteenistustega, rakendatakse erinevaid programme koostöö tugevdamiseks, konfliktiolukordade ennetamiseks ja nende lahendamise võimaluseks," kinnitas kooli direktor Irina Liu.

Sillamäe linnavalitsusest öeldi, et Vanalinna kool osaleb ka erinevates projektides, mille eesmärk on turvalisuse tagamine ja koolikiusamise ennetamine, ning plaanib liituda ka uute programmidega. Samuti panustatakse õpetajate koolitamisse.

Haridus- ja teadusministeeriumi sõnul on oluline on tõsta koolide teadlikkust ja julgustada neid aktiivsemalt programmides osalema.

"Erilist tähelepanu tuleb pöörata programmide tutvustamisele vene õppekeelega koolides ja kutseõppeasutustes, kuid siin on olukord iga aastaga paranemas," öeldi ministeeriumist.