Young kirjutab, et Poola ja Balti riigid ühinesid NATO-ga 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses, aga endiste Nõukogude satelliitidena puuduvad neil tugevad mereväe traditsioonid, kultuur ja doktriin, vahendab National Interest.

„Nende kogu lähenemine mereväe arhitektuurile, relvadele, väljaõppele ja isegi meeskonnaruumidele on väga erinev lääne kontseptsioonidele omasest,” märgib Young.

Eriti kriitiline on Young Eesti suhtes.

„Eesti jääb teistest riikidest regioonis maha, sest tal on konfliktis olevad jurisdiktsioonilised volitused kaitseministeeriumi ja tsiviilõiguskaitseametite vahel,” seletab Young. „Selle tulemusena on ühe põhilisema merejulgeoleku tagamise võimekuse – [riskijuhtimisplaani] olukorrateadlikkuse tekitamiseks merel – arendamine jäänud aastateks seisma bürokraatlike erimeelsuste tõttu ministeeriumide vastavate institutsiooniliste rollide üle.”

Young märgib, et Lätil ja Leedul on nii miinitõrjelaevad kui ka spetsiaalselt ehitatud patrullalused. Neil on vedanud, et nagu Soomes, Taanis ja Norras on nende mereseireinfrastruktuur riigikaitseinstitutsioonide alluvuses.

Kõige murettekitavamaks peab Young seda, et kolme Balti riigi valitsused näivad olevat võimetud kokku leppima milleski nii lihtsas ja tähtsas nagu ühise tuvastatud merepildi väljaarendamine ning iga riik näib arendavat oma unikaalseid luure-, seire- ja tuvastusvõimekusi.

Et Venemaale vastu seista, peavad NATO uuemad ja väiksemad liikmesriigid hakkama merejõudude ülesehitamist tõsiselt võtma, kirjutab Young.

Youngi sõnul peavad suuremad ja vanemad liikmesriigid selles appi tulema.

Doktor Thomas-Durrell Young on Californias Montereys asuva Mereväe Kraadiõppekooli Tsiviilühiskonna ja Sõjaväe Vaheliste Suhete Keskuse Euroopa regionaalprogrammi juht ning sama õppeasutuse riikliku julgeoleku asjade osakonna võrdleva riigikaitseplaneerimise eriala ekspert (academic associate). Ta on kirjutanud raamatu „Anatomy of Post-communist European Defense Institutions: The Mirage of Military Modernity” („Kommunismijärgse Euroopa kaitseinstitutsioonide anatoomia: sõjalise moodsuse miraaž”). 2018. aastal oli ta külalisprofessor Poola Mereväeakadeemias Gdynias.