Ukaasi järgi peavad tagakiusatud Venemaa kodanikud esitama deklaratsiooni välisriigi kodakondsusest loobumise kohta koos dokumendiga, mis tõestab tagakiusamist poliitiliste veendumuste pärast (Ukraina välisministeeriumi, diplomaatilise esinduse või konsulaadi tõend, mis on välja antud valitsuse määratud korras), vahendab UNIAN.

Valitsusele andis Zelenskõi korralduse töötada välja ja anda ülemraadale arutamiseks seaduseelnõu poliitiliselt tagakiusatud Venemaa kodanikele Ukraina kodakondsuse andmise korra lihtsustamiseks. Kodakondsuse saamise korda on kavas lihtsustada ka välismaalastele, kes on teeninud Ukraina seadustega ettenähtud korras Ukraina relvajõududes ja/või võtnud otseselt osa terrorismivastastest operatsioonidest või aidanud kaitsta Ukraina julgeolekut ja tõrjuda Vene agressiooni Donetski ja Luganski oblastis.

Valitsus peab kolme kuu jooksul ette valmistama ja andma parlamendile arutada seaduseelnõu varjupaiga andmise korra kohta ja tagama Venemaa kodanike pagulase või täiendavat kaitset vajava isiku staatuse saamise avalduste protsessi optimeerimise ning vastavate otsuste vastuvõtmise.

Venemaa president Vladimir Putin laiendas 19. juulil oma ukaasiga lihtsustatud korras Venemaa kodakondsuse andmist kõigile Donetski ja Luganski oblasti elanikele.