„Põhja hüdrometeoroloogia- ja keskkonnamonitooringuvalitsuse informatsiooni järgi seisuga 2019. aasta 8. august kell 12.00 Moskva aja järgi fikseeris ASKRO (radiatsiooniolukorra automatiseeritud kontrolli süsteem) Arhangelski territoriaalsüsteem Severodvinski linna kuues punktis kaheksast gammakiirguse doosi võimsuse suurenemise 4-16 korda võrreldes selle territooriumi ümbritseva ekvivalentdoosi foonnäitajaga,” teatas Rosgidromet.

Arhangelski linnas kiirgustaseme tõusu ei täheldatud.