Eestis on tegutsemas Russia Today propagandavõrgustiku infokanalid, mis kasutavad täna Eesti rahvusdomeeniga .ee lõppevat veebiaadressi - baltnews.ee ja sputniknews.ee. Propastopi hinnangul on nende kanalite sisu suures mahus Eesti suhtes vaenulik.

Propastop kogub rahvaalgatus.ee keskkonnas allkirju ettepanekule, töötada välja õiguslik raamistik seadusandlusesse Eesti rahvusdomeeni .ee registreeringu kustutamiseks võõrriigi poolt toetatud veebilehtedel, mis õhutavad konflikte ühiskonnas, edastavad Eesti kohta kallutatud või lõhestavat infot või levitavad vaenulikku propagandat.

Propastopi hinnangul tegeletakse Baltnewsi ja Sputniku artiklites Eesti naeruvääristamise, ajaloo ümberkirjutamise, rahvusgruppide vahelise vaenu õhutamise ja pahatahtliku sildistamisega. "Nende infokanalite rahastamine Venemaa valitsuse poolt on selgelt tuvastatav," seisab Propastopi toimetuse ühispöördumises.

"Sellised infokanalid soovivad jätta mulje, nagu oleks tegemist siseriiklike organisatsioonide või kodanikualgatustega ning et seal väljendatakse mõtte- ja sõnavabadust. Tegelikkuses aga levitatakse nende kaudu teise riigi poolt suunatud ja eesmärgistatud strateegilisi sõnumeid, pidades silmas selle riigi huve. Baltnewsi ja Sputnik Eesti püüavad hägustada piiri ajakirjanduse ja propaganda vahel, et uinutada auditooriumi valvsust materjali sisu osas," on Propastopi hinnang.

Riigikogu peab oma töö- ja kodukorra seadusest tulenevalt menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

Propastopi algatusele on aega oma allkiri anda 10. septembrini 2019.