Tiina Kallavus pühendas oma elu psüühikahäiretega laste arengu toetamisele, tehes seda säravalt erinevates rolllides, alates muusikaõpetaja ja logopeedi tööst kuni tunnustatud koolitaja ja koolijuhini.

Ta pühendus alates 2005. aastast Tartu Herbert Masingu kooli direktorina autismispektrihäire, kiindumushäire ja traumakogemusega õpilaste haridusele ja riiklikult tagatud toetamisele, avades oma koolis Eesti esimese miljööteraapial põhineva õpilaskodu ning luues kompetentsikeskuse spetsialistide ja lapsevanemate toetamiseks.

Eesti Vabariigi president on Tiina Kallavust tunnustanud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Tiina Kallavuse ärasaatmine toimub 17. augustil kell 11 Tartu Jaani kirikus. Lahkunu palvel palub pere mitte tuua ärasaatmisele lilli või pärgasid, vaid annetada Tartu Herbert Masingu Kooli uue koolimaja toetuseks. Seda saab teha kas kohapeal kogumiskasti või elektrooniliselt (saaja: MTÜ Päikeseratas; arveldusarve nr EE712200221052791023).

Tiina Kallavust jäävad austusega meenutama kolleegid Herbert Masingu Koolist, Tartu haridusasutustest ja paljudest Eestimaa koolidest, lasteaedadest ja rehabilitatsioonikeskustest.

Tiina Kallavus sündis 1965. aasta 30. juulil.

Jaga
Kommentaarid