Jakimenko sõnul alustati lennuakadeemia rektori konkursiga samaaegselt ka Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse liikmete valimisega.

"Planeerides võimalikku karjääri jätku tegevlennunduses, otsustasin, et akadeemia rektori ametikoht ei ole ainus, kuhu kandideerin. Augusti alguses selgus, et olen osutunud valituks Lennuliiklusteeninduse AS-i side- ja tehnikavaldkonna juhatuse liikmeks," sõnas Jakimenko, kes oli 1. augustil alustanud oma teist ametiaega lennuakadeemia rektorina.

"Lennuakadeemia ning haridus- ja teadusministeerium on olnud nende aastate jooksul heaks tööandjaks ja koostööpartneriks, kuid tegevlennunduses töötamine on lennundusspetsialistile alati kutsumuseks. Lennuliikluse side- ja tehnikavaldkonna juhtimine on minu jaoks huvitav ja väga vastutusrikas väljakutse ning usun, et suudan seeläbi anda Eesti lennundusele veelgi rohkem," selgitas Jakimenko.

Ta märkis, et on olnud lennuakadeemiaga seotud juba 16 aastat. "Alustasin oma tööd 2003. aastal, mil asusin tööle toonase Tartu Lennukolledži spetsialistina. Selle aja jooksul olen lennukolledžis ja hiljem lennuakadeemias töötades teinud läbi akadeemilise karjääri etapid spetsilistist õppejõuni ja sealt edasi rektori ametini."

Vastutusvaldkonnaks side- ja tehnikavaldkonna vedamine

Lennuliiklusteeninduse AS-is saab Jakimenko vastutusvaldkonnaks olema side ja tehnika. "Täpsemalt hakkan vastutama selle eest, et kõik seadmed, mis on seotud lennujuhtimisega ning sidetehnilise teenuse osutamisega (kõne- ja andmeside, navigatsioon, seire), toimiksid vastavalt nõuetele ja standarditele. On oluline, et sidetehniline teenus tagaks lennuohutuse ja vastaks klientide ootustele. Vastutusvaldkonna osaks on ka tehnoloogiauuenduste rakendamine ja lennuliikluse tehnikaga seotud projektides osalemine. Kindlasti on ülesandeid ja kohustusi veel, kuid need selguvad täpsemalt juba ametisse astudes koostöös nõukogu, juhatuse ja meeskonnaga."

Küsimusele, kas Jakimenko jääb lennuakadeemiaga ka kuidagi seotuks, vastas ta, et on akadeemia liikmeskonnale ja ministeeriumile lubanud akadeemiat toetada kuni uue rektori leidmiseni ning edaspidi vastavalt vajadusele ka külalisõppejõuna. "Kindlasti jätkub koostöö ka rakendusuuringute, üliõpilaste praktikate ning lõputööde osas," kinnitas Jakimenko.

Seda, millal uue rektori valimised toimuvad, Jakimenko öelda ei osanud. "Selle otsustab haridus- ja teaduministeerium (HTM), kes konkursi välja kuulutab. Kõrgkooli töörütmi arvestades on mõistlik, et valimised toimuksid sügissemestri jooksul ning uus rektor saaks ametisse astuda hiljemalt uuel kalendriaastal."

HTM-i kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm ütles Delfile, et ministeerium kuulutab esimesel võimalusel välja uue rektori konkursi. "Kuna 1. oktoobriks ei ole võimalik tõenäoliselt sõlmida lepingut uue rektoriga, siis vahepealseks ajaks nimetatakse keegi rektori ülesannetesse."

Lennuliiklusteeninduse AS-i kolmeliikmelisse juhatusse hakkavad peale Jakimenko kuuluma ka esimeheks saav Ivar Värk ja lennujuhtimise valdkonna juhtimisega jätkav Üllar Salumäe.