Aerodroomi rajamiseks vajaliku tehnika toodi kohale transpordikopteril Mi-26. Rajatud on maandumisplatsid viiele helikopterile ja nende juurde kuuluv taristu, mis hõlmab erivalgustust, komandopunkti, ilmajaama ning kopterite tankimiseks ja hooldamiseks vajalikke hooneid.

Vene relvajõudude teatel suudab uus aerodroom teenindada kõiki Lääne sõjaväeringkonnas kasutatavaid transpordi- ja ründekoptereid. Hiljutiste õppuste käigus katsetasid Leningradi õhujõududes ja õhutõrjes teenivad sõdurid juba ka uuel aerodroomil õhku tõusmist ja maandumist. Sõjaväeringkonna meediatalitus lisas TASS-ile, et baas on mõeldud alaliseks kasutamiseks.

Soome loobus saarest pärast Jätkusõda 1947. aasta Pariisi rahulepingutega. Suursaar asub Peterburist 180 kilomeetri ja Viiburist 120 kilomeetri kaugusel. Soome rannikust lahutab seda aga vaid 40 kilomeetrit ja Eesti omast 55 kilomeetrit. Nii Helsingi kui Tallinn jäävad sadakonna kilomeetri kaugusele.

Juulis käis Vene president Vladimir Putin saare lähistel allveekapsliga sukeldumas. Tollaste teadete järgi oli eesmärk külastada Teise maailmasõja ajal uputatud allveelaeva vrakki.