"Praeguse trajektoori pikendamine Narva maanteelt Kose teele aitab vähendada piirkonnas ummikuid ja elumajade vaheliste väiketeede liikluskoormust," selgitas ta ning lisas, et seeläbi kihutatakse majade vahel vähem ja lastel on õues turvalisem liikuda.

Samas nentis linnaosa vanem, et projektile on ka tulihingelisi vastaseid, kes vastaseisu põhjendavad peamiselt kahel moel - hävitatakse rohelus ja lastel muutub liiklemine ohtlikumaks.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet on esitanud väga ranged nõudmised roheala säilitamiseks, nendega tuleb projekti planeerimisel ja elluviimisel arvestada, ütles seepeale Liinat. "Seega arvamus, et projektiga hävitatakse rohelus, on rutakas. Samamoodi põhjendamatu on hirm, et lastel muutub liiklemine ohtlikumaks," lisas ta.

Üheks kohalikuks, kelles projekt vastumeelt tekitab on kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnajuhataja asetäitja Andres Sang, kelle sõnul on linnaosa vanema väide roheala säilitamise kohta kaheldav. Linn pole ühtegi uuringut läbi viinud, mis kinnitaks rohealade kaitsmist või põhjendaks tee vajalikkust, sõnas ta. Sang lisas, et sama sooviti ka kümme aastat tagasi teha, kuid jäi tee kohalike vastasseisu tõttu rajamata.

Liinat tõdes, et täiuslikku lahendust pole olemas. "Paraku on kõigile sobiva lahenduse leidmine keeruline ja isegi võimatu ning leppida tuleb vahel ka teistsuguste otsustega."

Mustakivi tee trass