Politsei on praeguseks välja selgitanud, et 30. juuli pärastlõunal veetsid poisid eakaaslastega aega Pärnu kesklinna silla lähedal asuvate garaažide juures. Poiste vahel tekkis konflikt ning kahtlustuse kohaselt lõi 15-aastane nooruk 13-aastast kaaslast põlve ja rusikaga mitmel korral vastu pead. Politsei pidas 15-aastase poisi samal õhtul kinni ning 1. augustil võeti ta kaheks kuuks vahi alla.

Ohver lahkus kohtumispaigast omal jalal, kuid tõenäoliselt vastu pead antud hoopide tagajärjel tekkis tal ajukahjustus. Poiss suri 5. augusti hommikul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, tema surma täpne põhjus selgub ekspertiisis.

„Noored ei pruugigi aru saada, et löömine võib kaasa tuua nii tõsise tagajärje, kuid seda tuleb teadvustada, sest inimelu on habras. Esmaspäev tuletas seda meile kurval moel meelde,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm. „Mistahes erimeelsusi tuleb lahendada rahumeelsel moel ning meie, täiskasvanud, peame seda lastele õpetama. Probleeme ei saa lahendada vägivallaga vaid läbirääkimiste ja kokkulepetega.“

„Avaldan sügavat kaastunnet hukkunud lapse perele, lähedastele ja sõpradele. Peame kõik koos, lisaks politseile ka linnavalitsus, noosootöötajad ja kõik täiskasvanud, pingutama selle nimel, et niisugused jõhkrad vägivallajuhtumid ei korduks,“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas. „Eluliselt oluline on vägivalda nähes 112 helistada, et abi tuleks võimalikult kiiresti. Seda löömist nägi meile teadaolevalt pealt mitu noort, aga keegi ei kutsunud politseid. Kui enda ohutuse tõttu ei ole kohapeal mõistlik hädaabinumbrile helistada, siis mine eemale ja helista sealt või palu abi mõnelt täiskasvanult,“ pani prefekt südamele.

Kahtlustatav on varem toime pannud enam kui 15 õigusrikkumist ning ta mõisteti aasta tagasi süüdi kehalises väärkohtlemises, väljapressimises, varguses, asja omavolilises kasutamises ja avaliku korra raskes rikkumises vägivallaga. Ta on viiel korral osalenud alaealiste komisjoni istungil, talle on määratud nii üldkasulikku tööd kui ka kohustus läbida pereteraapia ning käia eripedagoogi ja lastepsühhiaatri vastuvõttudel. Eelmise aasta juulis rahuldas Pärnu maakohus prokuratuuri taotluse ja paigutas poisi maksimaalseks võimalikuks ajaks ehk üheks aastaks kinnisesse lasteasutusse. Ta vabanes Maarjamaa hariduskolleegiumist 24. juulil.

1. augustil rahuldas kohus prokuratuuri taotluse võtta kahtlustatav noormees kaheks kuuks vahi alla. „15-aastase lapse vahistamine ei ole tavaline praktika, aga kui varem korduvalt rikkumistega silma paistnud noor uuesti vägivallatses, ei saanud kõne alla tulla ükski leebem mõjutusvahend,“ ütles prokurör.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalasi raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Kriminaalmenetlust viib läbi Lääne prefektuur ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.