USA teatas juba aasta algul, et riik lahkub keskmaa tuumajõudude lepingust (INF), sest Venemaa keeldub lõpetamast selle rikkumist, tootes 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakette, sh tiibraketti Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8.

Ka Venemaa teatas selle peale, et lõpetab INF-i leppe tingimuste järgimise.

Reinsalu: otsus on põhjendatud

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul jättis Venemaa kasutamata pakutud võimaluse naasta lepingu täitmise juurde möödunud kuue kuu jooksul ja pole üles näidanud tahet lõpetada lepingu rikkumine tulevikus.

"Rahvusvahelise julgeoleku ja relvastuskontrolli küsimustes on kohustustest kinnipidamine eriti tähtis. Leping ei täida oma eesmärki, kui üks osapool keeldub seda täitmast, vaid kahjustab seda poolt, kes endale võetud kohustusi ühepoolselt täidab, vastastikuse usalduse ja julgeoleku tugevdamise asemel," ütles Reinsalu.

"Venemaa keskmaaraketid on tõsiseks ohuks Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule. NATO on hinnanud olukorda ning võtab kasutusele meetmeid tasakaalustamaks Venemaa keskmaarakettidest tulenevat mõju NATO kaitsevõimele," lisas ta.

INF leping

1987. aasta keskmaa tuumarelvastuse piiramise lepe keelab 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.

USA sõlmis Mihhail Gorbatšovi tüüritava Nõukogude Liiduga märgilise kesktegevusraadiusega tuumarelvade leppe 32 aasta eest ajal, mil võimul oli president Ronald Reagan.