Selle aasta septembris on Rannarootsi muuseumi tellimusel valmimas arengu- ja äriplaan Ruhnu saare Korsi talu hoonestu arendamiseks jätkusuutlikult toimivaks kaasaegsete ekspositsioonilahendustega talumuuseumiks. Ühtlasi kavandab Rannarootsi muuseum Korsi hoonestu vahetusse lähedusse aastaringselt kasutatava uusehitise rajamist.

Kuna Ruhnu kordonihoonestu on seisnud viimastel aastatel tühjana ning ei ole Riigi Kinnisvara ASi poolt sobivat kasutust leidnud, siis avaldas Rannarootsi muuseum soovi koostatava arenguplaani raames analüüsida ka kordonihoonestu sobivust võimaliku alternatiivina planeeritavale uusehitisele.

Uude hoonesse on kavandatud külastuskeskus, paigutatakse osa Ruhnu muuseumi püsiekspositsioonist, nõuetele vastav muuseumi fondihoidla ning elu- ja majutusruumid kas muuseumi töötajale või muuseumi külalistele, selgitas SA Rannarootsi Muuseumi juhatuse liige Ülo Kalm kultuuriministeeriumile saadetud kirjas.

Analüüsi tulemused lubas muuseum esitada 2019. aasta septembris.