Täna, täpselt 120 aastat tagasi kirjutas Eestimaa kuberner alla käskkirjale, et Järva-Jaani priitahtlikud pritsimehed võivad teha oma seltsi.

Selle tähistamiseks lootsid Järva-Jaani Tuletõrje Selts ja vanatehnika varjupaik tehnikaparaadile saada täpselt 120 erinevat tuletõrje ja päästevaldkonnaga seotud sõidukit, kuid kohale tuli aga hoopis rohkem - kokku 130.

Üritusel oli nii tänapäevast tehnikat kui ka selliseid sõidukeid, millega aastakümneid tagasi tööd tehti.

Päev algas kogunemisega keskväljakul ning siis pandi autodele hääled sisse, vilkurid vilkuma ja sireenide saatel tehti alevis ka korralik paraadsõit. Edasi mindi vanatehnika varjupaika. Õhtul toimub simman.