Rapla vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela märkas juunis mitmetete maanteede ääres kollakaspruune kõrbenud murulapikesi. Teema tõstatati vallavalitsuses üles ja selgus, et ka teised vallatöötajad on kahjustatud teeservi märganud.

Maanteeameti põhja teehoiu osakonna hoolde juhtivinsener Margus Magus sõnas, et Maanteeameti hallatavate Rapla vallas asuvate riigiteede äärtes kasutati umbrohutõrjeks taimekaitsevahendit Ranger XL, mis muudab töödeldud muruala kollakaspruuniks terveks suveperioodiks. Taimekaitsevahendit pritsiti ühekordselt kevadel rohu tärkamise perioodil. Ranger XL on 2019. aastaks Põllumajandusministeeriumi poolt kasutamiseks lubatud.

Sarnaseid pruune kõrbenud laike märgati maikuus ka Rae vallas Peetri alevikus, kus kasutati umbrohutõrjet glüfosaati sisaldavat taimekaitsevahendit Rodeo XL. Glüfosaadi kohta on avaldatud kohtulahend, mis tõestab, et glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid on vähkitekitavate omadustega. Peetri elanikud pidasid tugevat taimekaitsevahendit põhjuseks, miks mitmed lapsed ja loomad toona haigestusid. Rae vallavanem lükkas aga väite ümber. Rae vallavalitsus ja teehooldusettevõte nõustusid, et edaspidi sama taimekaitsevahendit umbrohu tõrjumiseks ei kasutata.

Maanteeameti juhtivinsener Magus selgitab, et teepervi pritsitakse taimekaitsevahendiga, et pidurdada umbrohu kasvu nendes kohtades, kuhu niitmistehnikaga on raske pääseda, näiteks märgipostide ja teepiirete ümbrused. Mujal sõidutee ääres niidetakse umbrohtu tehnikaga.

Rapla vallaarhitekti hinnangul ei ole olukord teede äärtes hullemaks läinud, pigem on kõrbenud laigud hajuma hakanud ja uusi pole juurde tekkinud. "Ma ei ole märganud, et neid oleks seni juurde tekkinud, aga aus vastus on, et ma pole uurinud ka," lausus Järvela.