ERR vahendab, et Lasnamäe linnaosas jääb kavandatava tee trass Tallinna linnale kuuluvale Narva mnt 131d kinnistule, Pirita linnaosas läbib trass aga sisekaitseakadeemia kinnistut aadressil Kase 61, selgub Mustakivi tee projekteerimistingimuste eelnõust.

Sisekaitseakadeemia maa-alast kasutatava osa täpsed piirid lepib Tallinn siseministeeriumiga kokku enne ehitusprojekti kooskõlastamist. Sissesõit akadeemia kinnistule on kavandatud Kase 61 idaküljelt ning eelnõu kohaselt ei rajata kõrgkooli krundi piiride äärde linnamööblit ega rajatisi, mis võiksid hõlbustada kõrvaliste isikute pääsemist krundile.

Projekteerimisel tuleb lähtuda 2008. aastal osaühingus Teedeprojekt koostatud lahendusvariandist, kuid Katleri oja kohalt tuleb teetrassi veidi lääne poole nihutada, et oja jääks võimalikult puutumata.

Ühendusteele tuleb projekteerida jalakäijatest eraldatud jalgrattateed, lähtudes Tallinna rattastrateegiast, sest projekteeritav tänav on rattapõhivõrgu osa.