Pidulik ülemate vahetustseremoonia toimus täna kell 14 Kaitseliidu koolis Alus Raplamaal. Senine ülem kindralmajor Meelis Kiili andis Kaitseliidu lipu üle kaitseminister Jüri Luigele. Minister usaldas Kaitseliidu lipu vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni uuele ülemale kolonel Riho Ühtegile.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul eeldab Kaitseliidu ülema ametikoht põhjalikke teadmisi riigikaitsest, pikaajalist teenistuskogemust ning strateegiliselt mõtlemise oskust. "Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine," sõnas ta.

Luik kiitis Meelis Kiili senist tööd ja on veendunud, et kolonel Riho Ühtegi juhtimise all areneb Kaitseliit edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt. Ühtegi juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus, mida hinnatakse kõrgelt nii kodu- kui välismaal.

"Kolonel Ühtegi mitmekesine kogemus kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülemana annab tugeva eelduse tõsiseltvõetavaks ja kõrgel tasemel Kaitseliidu juhtimiseks ja arendamiseks," lausus Luik.

Kolonel Riho Ühtegi selgitas, et sõjandus on pideva muutumise käigus haaranud juurde üha uusi dimensioone ja käitumispõhimõtteid. Kaitseliidu areng peab Ühtegi sõnutsi jätkuma suunas, mis võimaldab tõhusalt ära kasutada vabatahtlike potentsiaali kriisis ja sõjas. "Olen uhke ja tänulik, et saan asuda juhtima sellist unikaalset ja laiapindset organisatsiooni, nagu seda on Kaitseliit," ütles Ühtegi, kes asub tänasest ametisse.

Ühtegi on oma teenistuse jooksul olnud Kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Gruusias. Kaitseliidu ülemana soovib ta keskenduda ennekõike maakaitse edasiarendamisele, mis peaks olema ühtemoodi tõhus nii konventsionaalsele rünnakule kui ka hübriidohtudele vastu seismiseks.

Pidulikku õhkkonda aitas tseremoonial luua Kaitseväe orkester. Tseremoonial olid väljas kõigi Kaitseliidu malevate, kooli ja küberkaitse üksuse lipud meeskondadega, samuti Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde üldlipud. Lisaks toimus lahkuva ülema auks traditsiooniline lipudefilee.

Vastavalt Kaitseliidu seadusele juhib Kaitseliitu Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Kaitseliidu ülema nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt Vabariigi Valitsus kaitseministri ja Kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul, kuulates ära vanematekogu arvamuse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid