Delfi kajastas möödunud nädalavahetusel, et laupäeval eemaldati festivalilt neli inimest, kes osutasid festivalil meditsiinilist abi. Kell 3.06 helistas häirekeskusele festivali turvajuht, kes andis teada, et festivali neli meedikut on eemaldatud töölt, sest nad olid joobes. Turvajuht palus abi uute meedikute leidmiseks. Häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukini sõnul ei olnud festivali meditsiinilise valve osas info häirekeskuseni jõudnud enne ürituse algust.

Esmaspäeval saatis terviseamet festivali I Land Sound korraldajale päringu, et välja selgitada, kes pakkus meditsiinilist julgestamist osalejatele. "Tehtud järelepärimisest Piidivabrik MTÜ-le selgus, et nad olid üritusele esmaabi osutamiseks rakendanud vabatahtlikud isikud, kes ei olnud tervishoiutöötajad," ütles Kalev Pahla, terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist. Kontrollimisel selgus, et keegi nendest ei ole tervishoiutöötajate riikliku registri andmetel tervishoiutöötaja, ega ole samuti tervishoiuteenuste osutajate tegevuslubade registri andmetel seotud ühegi tegevusluba omava tervishoiuasutusega.

Lisaks kinnitas Piidivabrik MTÜ poolne turvajuht terviseametile saadetud kirjalikus vastuses, et temale teadaolevalt kontrollis politsei ürituse toimumise ajal mõnede vabatahtlike meditsiiniliste julgestajate joovet ning joovet kellelgi ei tuvastatud.

Kuigi kindlaid, ühtseid sätestatud nõudeid avalike ürituste meditsiinilisele julgestamisele ei ole kehtestatud, peab seoses antud ürituse järelkajadega terviseamet vajalikuks meenutada, et suurürituste korraldajad peavad ürituse riskianalüüsis täie tõsidusega suhtuma üritusel osalejate meditsiinilisse julgestamisse (turvamisse) ja vajadusel tagama kohapeal esmase professionaalse tervishoiuteenuse osutamise tervishoiutöötajate poolt. Ürituse julgestamiseks on võimalus tellida teenus kiirabi tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja käest.

Tervishoiuteenust võivad osutada vaid sellekohast tegevusluba omava tervishoiuasutuse töötajad, kelleks suurüritustel saavad olla kiirabibrigaadid. Ürituse korraldajal tuleb pöörduda vastava piirkonna kiirabiasutuse poole, mis moodustab vaid selle ürituse jaoks kohapeal paiknevad kiirabibrigaadid.

Terviseamet leiab, et kohalikud omavalitsused, kes menetlevad avalike ürituste korraldamise lubade taotlusi, peavad samuti väga tähelepanelikult asjasse suhtuma ja veenduma, et ürituse korraldaja poolt oleks tagatud seal osalevate inimeste meditsiiniline julgestamine ning teadma ka konkreetselt, kes selle tagavad.