Kolonel Ühtegi tunnustas juhtimist üle andes temaga koos teeninud eriväelasi. „Meie ühine teenistus ongi otsa saanud. Õigemini on otsa saanud minu teenistus koos teiega. Seitsme koos teenitud aastaga oleme tõusnud väejuhatuse staatusesse, ehitanud omale kodu, osalenud välismissioonil Afganistanis ning treeninud teiste riikide eriväelasi Gruusias, Ukrainas, Senegalis,“ ütles kolonel Ühtegi oma sõnavõtus.

„Me oleme kindlustanud omale koha Eesti riigikaitsesüsteemis ja meid hinnatakse kõrgelt nii NATO-s kui ka mujal maailmas. Meie taktikalisi võimeid on võrreldud maailma parimate eriüksustega, meie tavatu sõjapidamise kontseptsioon on sedavõrd unikaalne, et seda käivad meilt õppimas palju vanemad ja väärikamad eriüksused teistest riikidest.“

Juhtimise üle võtnud kolonelleitnant Margus Kuul on viimased kolm aastat olnud kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema asetäitja kolonel Riho Ühtegi kõrval, teeninud aastatel 2001-2002 mereväes rannakaitse kompaniis. Kolonelleitnant Kuul oli 2005 – 2006 Iraagis Eesti jalaväerühma ESTPLA-12 ülem ning teenis 2008 – 2012 erioperatsioonide grupi ülemana.

Ta on lõpetanud Ühendriikide merejalaväe ohvitseri baas- ja erialakursusse ning lõpetas USA mereväe kõrgkooli erioperatsioonide ja irregulaarse sõjapidamise erialal magistrikraadiga ning samuti õppinud Balti kaitsekolledžis. Lisaks on ta täiendanud end erinevate erialaste kursustega tavatu sõjapidamise, luure- ja erioperatsioonide valdkonnas.

Teda on tunnustatud ka mitmete teenetemärkidega nagu USA pronkstähe medal, kotkaristi V klassi teenetemärk mõõkadega, rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal, nii kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist kui pikaajalise teenistuse medal, Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk, kaitseväe teenetemärk lahinguliste teenete eest, luurepataljoni ning erioperatsioonide väejuhatuse rinnamärk. Samuti on kolonelleitnant Kuul pälvinud Ühendriikide ratsaväe kuldsed kannused.

Kaitseliidu ülemana teenistust jätkav kolonel Riho Ühtegi on alates 2012. aasta lõpust juhtinud kaitseväe erioperatsioonide väejuhatust. Kaitseväes on ta teeninud alates 1993. aastast, enne seda oli ta teenistuses kaitseliidus ja politseiametis. Aastatel 2011-2012 oli kolonel Ühtegi Eesti kaitseatašee Gruusias ning aastatel 2008-2010 maaväe staabi luureosakonna ülem.

Erioperatsioonide väejuhatus loodi 2012. aastal ning selle peamine ülesanne on Eesti riigikaitses arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak. Struktuuriliselt allub otse kaitseväe juhatajale.