Euroopa Parlamendi selle nädala tööplaanis oli kinnitada praeguse Jean-Claude Junckeri juhitava Komisjoni koosseisu kaks uut volinikku, kes olid nimetatud oma valitsuste poolt peale eurovalimisi oma kohtadelt lahkunud Komisjoni liikmete asemele.

Seega oli kavas kuulata ära Eesti poolt esitatud Kadri Simson ning läbi viia ka hääletus kinnitamaks ta volinike kogu liikmeks kuni praegu veel ametisoleva Komisjoni volituste lõpuni sügisel.

Kuid viimasel hetkel tekkis ebatavaline ja ootamatu takistus, mis tuleneb Europarlamendi enda reeglite rägastikust.

Kõik keerleb vihase võitluse ümber, mis algas Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni juhi valimise ümber. Komisjoni juhi kandidaadiks esitati vastavalt europarlamendi sisemisele kohtade jaotuse kokkuleppele Poola võimuparteisse kuuluv endise riigi peaminister Beata Szydlo.

Kuid parlamendikomisjoni liikmed keeldusid teda valimast. Szydlo hääletati maha koguni kaks korda. Täna toimus komisjoni erakorraline koosolek, et teha veel üks katse esimehe küsimus ära lahendada, kuid seegi kukkus läbi.

Mõjutab Simsonit

Kuid see mõjutab otse Kadri Simsoni saatust – Eesti volinikukandidaadi kinnitamine takerdus nüüd ühe europarlamendi esimehe koha pärast käivasse võitlusesse.

Nimelt algab küsimuse taust sellest, et Simsonile ei antud Junckeri ametiaja lõpuni jäävaks mõneks kuuks eraldi voliniku portfelli. See tähendab, et europarlamendi reeglite järgi ei viinud tema nn kuulamist läbi mitte asjakohase portfelli valdkonna eest vastutav komisjon, vaid seda peaks tegema parlamendi komisjonide esimeeste töögrupp.

Kuid komisjoni esimeeste töögrupi reeglid ütlevad, et see saab tööd teha ja otsuseid langetada vaid ühehäälselt, mis omakorda tähendab: kuni pole tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni esimeest, ei saa töögrupp Simsonit kuulata ja hääletusele suunata.

Kuna praegu toimub europarlamendi viimane täiskogu istung vastu suvepuhkusi, siis viimane võimalus oleks Simsonit kuulata veel järgmisel nädalal Brüsselis. Aga see kõik sõltub, kas sellekski ajaks leitakse lahendus tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis.

On isegi tõenäoline, et Simsoni kuulamine ja ametisse nimetamine leiab nüüd aset alles sügisel, kui juba pannakse kokku järgmise Euroopa Komisjoni portfellide jaotust.