Tänane Eesti Päevaleht kirjutas kümneaastasest Sillamäe poisist, kes koolikiusamise tõttu vabasurma läks. Samas mainiti, et mitmed lapsevanemad muretsevad Sillamäe vanalinna koolis leviva kiusamise pärast ning süüdistavad õpetajaid, et need ei suuda olukorda kontrollida. Mai lõpus läks asi koguni nii kaugele, et kooli tungis võõras mees, kes üht vanema klassi õpilast ähvardas relvataolise esemega. Hiljem selgus, et ta tuli kaitsma tüdrukut, keda mõnitati.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles Delfile, et Sillamäe vanalinna kooliga seoses ei ole ministeeriumisse kaebusi laekunud.

Samas lisas ta, et ministeerium võttis ühendust kooli pidaja ehk Sillamäe linnaga ning palus neilt ülevaadet ja selgitusi toimunu kohta. "Turvalise õppekeskkonna loomise eest lasub vastutus nii koolil kui selle pidajal," rõhutas Laidmets.

"Koolikiusamine on probleem, millest palju räägitakse ja mille ennetamisele on suunatud palju jõudu. Oluline on hoida teemat pidevalt fookuses ning võtta eesmärgiks jõuda ühiskonnas ühtse arusaamani, et vägivalla ilminguid sallida ei saa," ütles Laidmets.

Mistahes vägivalla ilmingutele kiire ja adekvaatne reageerimine ning nendega tegelemine peab olema alati prioriteet, lisas ta.

Kuna kiusamine ei piirdu tavaliselt kooliseintega, peab Laidmetsa sõnul koolis olema kokku lepitud, millal kaasatakse koolivälised spetsialiste nagu politsei, lastekaitse ja sotsiaaltöötajad. "Väga oluline on koostöö ja info vahetamine kaasatud osapoolte vahel, samuti teadlikkuse tõstmine sellest, kuhu laps või lapsevanem abi saamiseks pöörduda saab. Kokkulepped sellest, mida ja kuidas teeb kool koolikiusamise ennetamiseks, kehtestatakse kooli sisemistes dokumentides," ütles Laidmets.

Abiks koolidele on loodud kiusamise ennetusele suunatud metoodikad ja õppematerjalid, samuti panustavad ennetusse erinevad asutused, nt Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba kool, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, samuti politsei, päästeamet, Rajaleidja nõustamiskeskused ja paljud teised.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid