Kõlvarti sõnul on järgmisena plaanis senise projekti vead üle vaadata ja liikuvusanalüüs teostada, kuid eelkõige tuleb tegeleda ettevalmistusetappidega. Nendeks on Sadama trammiühenduse teostamine, Estonia puiestee tunneliprojekt ja Rävala puiestee pikendus.

"Et realiseerida peatänava projekti, tuleb tegeleda ettevalmistusetappidega, milleks on need kolm projekti. Linnaplaneerimise loogika järgi on vaja neist alustada. See ei ole pikaajaline perspektiiv, see on plaan, millega me lähiaastatel peame tegelema ja tegeleme," kinnitas linnapea.

Millal peatänav valmis saab, Kõlvart konkreetselt ei ütle. Eesmärk on aga, et ettevalmistusetapid oleksid valmis 2023. aastaks, et saada Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetust, mis moodustab peatänava projekti eelarvest 85 protsenti. Kõlvart nentis, et võib juhtuda, et ettevalmistusetapid saavad ka hiljem valmis - lõpptähtajaks on seatud 2025.

Peatänava projekt takerdus algusest peale

Peatänava projekt kuulutati välja 2016. aastal. Võitjaks valiti töö „Kevad linnas”, mille autorid on arhitektid Toomas Paaver, Indrek Peil, Siiri Vallner ja Kristel Niisuke ning teedeinsener Indrek Kustavus. Kaasautorid on Valdis Linde ja Riin-Kärt Ranne.

Moodsa peatänava projekt pidi koosnema Pärnu maanteest ja sellest kiirena väljuvast Narva maanteest, mis kujundatakse uueks linnapuiesteeks. Nende kohtumispaigaks määrati Viru väljak ehk Tallinna nn nullpunkt.

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas ütles toona, et peatänava projekt saab kindlasti teoks. Enamiku vajaminevast rahast, ligi kümme miljonit eurot pidi andma Euroopa Liit. Ent Aasa sõnul ei piirdunud linna ümberkorraldamine sellega, vaid ta rääkis ka mõttest autoliiklus kesklinnas osalt maa alla viia ja edasi minna linna merega ühendamise plaaniga.

Algselt loodeti optimistlikult, et Tallinna peatänav valmib tänavuseks juubelilaulupeoks, kuid reaalsuses venis ainuüksi projektiga edasiminek juba aasta. Linna ja peatänava arhitektid vaidlesidki selle üle, kas peatänava projekt arvestab piisavalt ühistranspordiga või mitte.

Peatänav, mis on Pärnu maantee ja Narva maantee lõik Vabaduse väljaku ja Jõe tänava vahel, on oluline ühistranspordi sõlmpunkt. Peatänava projekti idee oli luua seal bussidele ja trammidele sõitmiseks üks rada ja peatumiseks ühine platvorm. Selles, kas selline lahendus toimiks, kahtlesid nii transpordiameti kui ka linnavalitsuse liikluseksperdid.

Et vaidlustele punkt panna ja edasi liikuda, tellis Tallinna transpordiamet täiendava liikluskoormuse analüüsi, mille tulemused pidid algselt tulema aprilli lõpuks. Tänaseks on analüüsi tulemused selgunud ja kinnitavad, et senisel kujul peatänava projektiga edasi ei minda.