"Tänane teade Vene Föderatsioonis ilutulestiku korraldamise kohta Tallinna taasokupeerimise 75. aastapäeval on provokatiivne samm. Teine maailmasõda tähendas Eesti Vabariigile nii natsliku Saksamaa kui Nõukogude Liidu okupatsiooni," kirjutab Reinsalu Facebookis. "1944.aastal Saksa vägede lahkumise järel astus Tallinnas ametisse põhiseaduslik Eesti Vabariigi valitsus. Tallinna taasokupeerimise tähistamine saluudiga pidupäevana ei ole aktsepteeritav. Palun välisministeeriumil puutuvalt sellesse sammu kutsuda välja suursaadik ning väljendada protesti Vene Föderatsiooni suursaatkonnale Tallinnas," lisab ta. "Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse katkematus on alus meie riiklusele nii täna kui homme. See samm on ümmarguse aastapäeva mõttes seda küünilisem, et tänavu on ka Molotov-Ribbentropi pakti 80. aastapäev."

Vene relvajõudude ajalehe Krasnaja Zvezda andmetel antakse "Nõukogude kangelaslinnade ja Euroopa pealinnade Saksa fašistlikest vallutajatest vabastamise 75. aastapäeva puhul" alates selle aasta 10. aprillist kuni järgmise aasta 9. maini 17 pidulikku saluuti.