Kõrghariduse esimesel astmel (bakalaureus ja rakenduskõrgharidus) õppimiseks esitati 8325 avaldust, magistriõppes edasiõppimiseks 3892 avaldust ja doktoriõppesse astumiseks 446 avaldust.

Enim soovijaid oli arstiteaduse õppekaval(593 avaldust), arvult järgnevad informaatika (407 avaldust) ja õigusteadus Tartus (348 avaldust).

Magistriõppesse astumiseks esitati enim avaldusi kolmele IT-õppekavale: eestikeelsele õppekavale infotehnoloogia mitteinformaatikutele (244 avaldust) ning informaatika ingliskeelse õppekava alusel õppimiseks 285 avaldust, lisaks tarkvaratehnika ingliskeelse õppekava alusel õppimiseks 225 avaldust.

Doktoriõppesse astumiseks esitati enim avaldusi majandusteaduse, arstiteaduse ja informaatika õppimiseks.

Suurim konkurss on koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekavale (sessioonõpe), kus ühele kohale kandideerib 8,1 soovijat. Järgnevad ettevõttemajanduse ingliskeelne õppekava (7,8 soovijat kohale) ja füsioteraapia õppekava (6,7 soovijat kohale).

Kuna paljudel Tartu ülikooli esimese astme õppekavadel on kehtestatud vastuvõtulävend, on 1384 tudengikandidaati juba praeguseks taganud endale õppekoha. Ülejäänuil tuleb sõltuvalt õppekavast teha sel nädalal sisseastumiseksam või kandideerida riigieksami tulemuste alusel.

Ülikool avaldab vastuvõetute esmased nimekirjad 15. juulil ja hiljemalt 17. juulil tuleb vastuvõetuil kinnitada oma õppima tuleku soov. Vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini.