„Ravitegevuse koondumine uude tervishoiulinnakusse parandab arstiabi kättesaadavust Eestis, loob eeldused ravitegevuse kvaliteedi paranemisele ja aitab kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Uus haigla võimaldab loobuda seniste 40–60 aasta vanuste ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest ning jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.“

Uus haigla Lasnamäel lauluväljaku lähistel koondab kokku senised Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglad. Haiglasse on kavandatud ligikaudu veerand Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglas.

Tallinna haigla rajamisel on kavas ühendada Tallinna linna haiglad ühte organisatsiooni ning rajada uus meditsiinilinnak aadressile Narva maantee 129 ja 129b. Lisaks uuele Tallinna haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.

Tallinna haiglasse planeeritavad teenuste mahte ja sellest tulenevat ruumiprogrammi on hinnatud sotsiaalministeeriumi ja haigekassa koostöös loodud eriarstiabi prognoosimudeli abil, mis võtab arvesse nii demograafilisi muudatusi rahvastikus, seniseid teenuste mahte vanusegrupiti kui ka eeldatavaid struktuurseid muudatusi tervishoius.

Tallinna haigla projekti eeldatav kogumaksumus aastatel 2020–2027 on ligikaudu 400 miljonit eurot, mille plaanide kohaselt kataks linn ja riik, samuti kaasatakse Euroopa Liidu struktuurivahendeid. „Haigla rajamise täpsem ajakava, tulu- ja kuluallikad selguvad edasiste valitsuskabineti läbirääkimiste ning otsuste järel,“ ütles Kiik. „Teema juurde tullakse tagasi sel sügisel 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus.“

Plaanide kohaselt tuleb Lasnamäe meditsiinilinnakusse esimesena tervisekeskus, mis peaks valmima juba ületuleva aasta lõpus. Lisaks haigla peakorpusele ja tervisekeskusele on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele.

Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna linna vahel 18. veebruaril sõlmitud leppega pandi alus tulevasele koostööle ning moodustati ühine töörühm, mis töötab välja edasise tegevuskava Tallinna haigla rajamiseks. Töörühma ülesanne on töötada välja konkreetne tööjaotus, tegevus- ja ajakava, juriidiline koostöövorm ning finantseerimisplaan hiljemalt tuleva aasta 1. märtsiks.