Loetud päevad pärast ametisseasumist otsustas Kõlvart kaotada abilinnapea koha, mis kuulus Eestimaa Roheliste juhile Züleyxa Izmailovale. Muutusid ka abilinnapeade vastutusalad ja omavahel liideti Tallinna keskkonna- ning kommunaalamet. Et kompenseerida linnaettevõtete nõukogu liikmete tasude kaotamist tõsteti ka linnajuhtide palka, mis ulatub nüüd kuni 6100 euroni ehk umbes samale tasemele peaministri ja presidendiga.

Üks projekt, mida Taavi Aas vedas ja oluliseks pidas, oli Jõe ja Pronksi tänava ristist kuni Vabaduse väljakuni kulgev nii-öelda peatänav, mis oleks eelkõige mõeldud jalakäijaile ja ühistranspordile. See projekt on Kõlvarti ajal pandud aga pausile ja praegu ei ole teada, millal linn sellega edasi läheb.

Enne seda, kui linn asus ehitama Russalka juurest sadama suunas viivat Reidi teed, sõlmis Taavi Aas kokkuleppe liikumisega Merelinna Kaitsjad, mille kohaselt vähendati osaliselt Reidi tee laiust kummaski suunas ühe sõiduraja võrra. Täpsemalt puudutas see lõiku Narva maanteest Pirita teeni pikkusega umbes 200 meetrit. Pärast seda, kui Tallinna Tehnikaülikooli analüüs tuvastas, et kõnealusest lõigust saaks liiklusele pudelikael, otsustas Kõlvart kokkuleppest taganeda ja lasta Reidi tee ehitada sellisena, nagu see esialgu kavandatud oli.

Löögi alla on sattunud ka Edgar Savisaare käivitatud ja Taavi Aasa jätkatud projekt nimega Tallinna TV. Kuna Mihhail Kõlvarti peetav linnavalitsus ei pea sellele täiendava raha leidmist vajalikuks, on Tallinna TV pidanud kulusid kõvasti kokku tõmbama. See on tähendanud mitmetele inimestele koondamist ja teleprogrammi olulist vähendamist. Kõlvart ise leiab, et linna raha on paremini kulutatud siis, kui selle eest tellida saateid erakanalitelt. Üks suurimaid lemmikuid on Tallinnal selles osas olnud Pervõi Baltiiski Kanal, kust linn on tellinud saateid ka Tallinna TV kõrvalt.