Regionaalvalimised toimuvad Venemaal ühtsel valimispäeval, 8. septembril, vahendab RBK.

Soovitused töötati välja Ühtse Venemaa eelmisel aastal asutatud kõrgema parteikooli poolt 10.-15. juunil Moskvas toimunud teisel koolitusmoodulil, teatas erakonna peanõukogu sekretäri esimene asetäitja Olga Batalina.

Ühtse Venemaa kandidaatidel ei soovitata mingil juhul:

- valetada ja hoida kõrvale teravatest küsimustest;

- näidata üles ülbust ja enese üleolekut igasugustes olukordades;

- vastata inimeste konkreetsetele küsimustele „suurte vormide ja numbritega” kogu riigi plaanide ja programmide kohta;

- olla ideoloogilised tuulelipud, pugeda, tegutseda vastavalt olukorrale ja öelda lahti partei väärtustest;

- alluda provokatsioonidele, rääkida või reageerida järelemõtlematult. „Seitse korda mõtle, üks kord vasta,” öeldakse soovitustes.

Kandidaatidel soovitatakse kindlasti:

- vallata teemat (eelarve, probleemid, valimisringkonna eripärad);

- näidata üles efektiivsust inimeste probleemide lahendamisel juba enne valimispäeva;

- olla avatud ja kättesaadavad, rääkida „inimkeeles”;

- suhelda sotsiaalmeedias valijatega mitte vähem kui väljaspool internetti;

- olla emotsionaalselt laetud, demonstreerida väärtusi, tahtekindlust, usku inimestesse.

Soovitustes räägitakse ka väljakutsetest ja riskidest.

Väljakutsed on:

1. Emotsionaalne ja kommunikatiivne polariseerumine, inimeste usaldamatus põhimõttel „meie (rahvas) – nemad (võim)”. Inimesed näevad olukorda Venemaal läbi mustade prillide, kodanike pessimism tuleviku suhtes, inimeste väsimus ja 30-aastane kogemus erinevatest valimiskampaaniatest.

2. Sotsiaal-majanduslikud tegurid – elanikkonna reaalsete sissetulekute vähenemine, sotsiaalne ebavõrdsus, prügireform, eluasemekulud, „pensionireformi šleif”.

3. Traditsiooniliste võtete ning agitatsiooni- ja mobiliseerimistehnoloogiate efektiivsuse vähenemine.

4. Emotsionaalsuse ning partei ja võimu tervikuna diskrediteerimiskampaaniate intensiivsuse suurenemine, infosõda Ühtse Venemaa vastu.

Riskidena nimetati suutmatust „õpetada kandidaatidele siirust”, „Ühtse Venemaa kandidaadi sisemist tsensorit”, harjumust ehitada retoorika üles ainult positiivsele suhtumisele võimuorganitesse, erakonna „heade tegude” efekti puudumist. Näitena viimase kohta tuuakse kodanike võimalikud reaktsioonid „mis sellel parteiga pistmist on?” ja „aga kui palju varastati?”.

Strateegiliseks eesmärgiks peetakse Ühtse Venemaa kandidaadi uue kuju loomist 2021. aastal toimuvateks riigiduuma valimisteks. Selleks kavatsetakse anda kandidaatidele õigus võimude konstruktiivseks kritiseerimiseks ja sisse seada kriteeriumid kandidaatide ja kodanike kohtumiste efektiivsuse mõõtmiseks.

Vastasseisus oponentidega tuleb üle minna proaktiivsele tegevusele, aga ilma mustamiseta!

Inforünnakute riskide maandamiseks soovitatakse luua staapide erigrupid vastupropaganda levitamiseks ja valeuudiste paljastamiseks. Soovitatakse ka ise tõstatada potentsiaalselt palju kära tekitavaid teemasid ebaõigluse, austuse puudumise, ükskõiksuse, bürokraatliku asjaajamise ja tegevusetuse kohta, aga enne tuleb sellest teavitada kõrgemaid parteikaaslasi.