Korraldajad paluvad võimalusel liikuda jalgsi, ühistranspordi või jalgrattaga, et vältida suuri ummikuid ja rahvamasse.

Kalevi staadioni ümbrus. Millised tänavad on kinni ja piiratud?

Sõidukiirus on piiratud kuni 30 km/h järgnevatel tänavatel:

Võistluse tn – muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tn-ni on keelatud. Alates Püssirohu tn-st Võistluse tn pikendusele (Staadioni tn poole) on läbisõit suletud.

Püssirohu tn – muudetud Võistluse tn poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult eriloa alusel.

Herne tn – peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.

Juhkentali tn – erilubadega autobusside peatumine Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks/väljumiseks on erandkorras lubatud, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal lõigul Püssirohu tn – Rimi (ülekäigurada).

Staadioni tn – 30. juunist kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v-a erilubadega sõidukid. Kergejõustiku halli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale.

Liiklus suletakse täna ajavahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 9.00-23.00 Juhkentali tn nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport), kui rahvamassid tantsuplatsile jõuavad.

Tantsustaadioni skeem

Ühistranspordiga staadionile

Staadioni lähedale sõidavad bussid nr 17, 17a, 23 ja 54. Enamik neist liinidest on varustatud madalapõhjaliste bussidega.

Lauluväljaku piirkond. Kus saab sõita ja parkida?

Hetkel on juba keelatud parkimine Oru hotelli eest olevas parklas (sh PARGI JA REISI alal). Ala on suletud esmaspäevani, 8. juulini kuni kell 14.00.

Ühesuunaliseks on muudetud Joa tn (Kuristiku tn poolt) ja seal on parkimine keelatud (v.a korraldajate erilubadega sõidukid vasemal teepoolel) kuni pühapäeva, 7. juuli täisööni.

Alates kella 07.00 on täna kuni pühapäeva, 7. juuli südaööni on sõidukite parkimine keelatud Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal ehk teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20, Vana-Pirita teel teelõigul Pirita tee – Pirita tee 20, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ja Narva mnt kesklinnast väljuval sõidusuunal alates Narva mnt 128 kuni Turba tn-ni.

Täna hommikust kell 07.00 kuni pühapäeva, 7. juuli südaööni on lubatud korraldaja erilubadega autobusside peatumine osavõtjate väljumiseks ja sisenemiseks Pirita tee (teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20) kesklinnast väljuval suunal ning Narva mnt-l (Kuristiku-Oru tn lõik mõlemal suunal).

Lauluväljaku ümbrus

Piirkiirus 30 km/h

Kalevi staadionil kehtib piirkiirus kõikidel eelnimetatud tänavatel.

Lauluväljaku piirkonnas kehtib kiiruspiirang järgnevates piirkondades:

Täna kell 14.00-st kuni pühapäeva, 7. juuli õhtu kell 23.00-ni on kiirus piiratud Narva mnt-l (Pirita tee-Smuuli lõik) ja Pirita teel (Narva mnt-Näitusekeskuse lõik).

Kuni pühapäeva, 7. juuli õhtu kella 23.00-ni kehtib piirang Kuristiku (Narva mnt-Oru lõik), Joa ja Oru tn-l (Narva mnt-Joa lõik).

Avalikuks liikluseks on suletud Narva mnt (Pirita tee-Turba lõik) laupäeval, 6. juulil kell 17.30 – 24.00 (I kontsert) ja 7. juulil kell 13.00 – 22.00 (II kontsert). Piirang ei puuduta liinibusse.

Rongkäigu piirkond

Reedest, 5. juulist kell 21.00 kuni laupäeva, 6. juulini kell 18.00 on parkimine keelatud rongkäigu kolonnide rivistumise alal kuni rongkäigu viimaste osalejate lahkumiseni Tõnismäe, Hariduse, Wismari (Toompuiestee-Toompea tn lõik), Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik) tänavatel. Samaks perioodiks muudetakse Toompuiesteelt Toompeale pääsemiseks Falgi tee kahesuunaliseks.

Laupäeval, 6. juulil kell 09.00 kuni 18.00 on liiklus suletud rongkäigu kolonnide rivistumise alal: Vabaduse väljak, Kaarli, Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik), Hariduse, Tõnismäe, Toompea (Kaarli pst-Falgi tee lõik), Wismari (Toompea-Toompuiestee lõik), Toompuiestee (Wismari-Endla lõik), Luise (Toompuiestee-Koidu lõik), Koidu (Luise-Endla lõik), Endla (Suur-Ameerika-Tõnismäe lõik), Pärnu mnt (Liivalaia-Viru väljaku vaheline lõik). Erandkorras on avatud sissesõit Suur-Ameerika tn-lt Lõkke tn-le, seoses Endla tn poolt Lõkke tn-le sissesõidu sulgemisega kolonnide rivistuse ajal.

Laupäeval, 6. juulil kell 11.00 (liinibussid alates 12.00) kuni 18.00 on avalik liiklus seoses rongkäiguga suletud marsruudil Vabaduse väljak – Viru väljak – Narva mnt – Pirita tee – Vana-Pirita tee kuni Lauluväljaku mereväravateni. Trolliliiklus Mustamäelt toimub tagasipöördeks vaid kuni Koidu tn-ni. Liinibussid suunatakse sellel ajal Pärnu maanteelt Estonia puiesteele ning Estonia pst-lt Teatri väljaku ja Lembitu tn kaudu Liivalaia tn-le.

Rongkäigu skeem
Kollektiivide kogunemispaigad

Ühissõidukite ümbersuunamine laupäeval rongkäigu ajal

Alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni).

Liinid nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 suunatakse kesklinnas ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee. Täiendavad peatused tehakse kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristumikul paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel Kosmos ning Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes.

Liinid nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid suunatakse linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav. Täiendav peatus tehakse Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses.

Liini nr 40 bussid suunatakse ümbersõidule Paldiski maantee (tagasisuunal Tehnika tänav), Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav (tagasisuunal Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav), Ahtri tänav ja Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats. Ajutised alg- ja lõpp-peatused tehakse Hobujaama tänaval.

Liinide nr 21 ja 21B bussid suunatakse Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika peatuses.

Liinid nr 21 ja 21B suunatakse Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Endla tänav. Täiendavad peatused on Tehnika tänaval Kelmiküla ja Endla peatustes.

Liinide nr 41 ja 41B suunatakse ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Balti jaam, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee. Peatused tehakse ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes alates kella 12.00st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni).

Bussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti lühendatakse Pirita teel Lauluväljak peatuseni, tehes tagasipöörde peale peatust paiknevas tagasipöörde kohas.

Liinid nr 3 ja 73 suunatakse ümbersõidule Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänav ja Mere puiestee. Ajutised alg- ja lõpp-peatused tehakse Hobujaama tänaval.

Liin nr 5 suunatakse ümbersõidule Metsakooli suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas. Täiendavad peatused on Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Liin nr 5 suunatakse ümbersõidule Männiku suunal Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Kelluka tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee. Täiendavad peatused Gonsiori tehakse tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes.

Liinid nr 18, 20, 20A ja 36 suunatakse ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, tagasipööre Gonsiori tänaval enne Maneezi tänava ristmikku, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee. Täiendavad peatused tehakse Estonia puiesteel Estonia bussipeatuses, Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes.

Liin nr 15 suunatakse ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak. Täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses.

Liinid nr 44 ja 51 suunatakse ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee ja Liikuri tänav.

Liin nr 35 suunatakse ümbersõidule J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee ja J. Smuuli tänav.

Liinid nr 29 ja 60 suunatakse ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J.Smuuli tee ja Narva maantee.

Liin nr 2 suunatakse ümbersõidule Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee. Täiendav peatus tehakse Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

Liinid nr 34A ja 38 suunatakse ümbersõidule Pärnamäe tee, Kloostrimetsa tee, Lükati tee, Kose tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, Lükati tee, Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee.

Bussiliinidel nr 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 tehakse täiendav peatus Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel.

Liini nr 50 marsruuti pikendatakse alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni) kesklinnas Majaka tänav, Lubja tänav, Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav ning Lasnamäe suunal Gonsiori tänav, Pronksi tänav, Tartu maantee, Lasnamäe tänav, Majaka tänav, Peterburi tee, Majaka tänav ja Majaka põik, tehes peatused Majaka tänaval Majaka põik kesklinna suunal trammipeatuses, Sikupilli ja Majaka mõlemal suunal trammipeatustes, Tartu maanteel Bussijaam ja Keskturg mõlemal suunal bussipeatustes, Rävala puiesteel kesklinna suunal Tornimäe bussipeatuses, Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses.

Trolliliini nr 3 marsruut lühendatakse alates kella 11.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni) Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni. Peatused tehakse ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes.

Trolliliini nr 1 trollibussid suunatakse alates kella 11.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni) Balti jaama. Peatused tehakse ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes.

Trammiliiklus katkestatakse kõikidel liinidel alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni).

Ratastega pealtvaatajad

Kalevi staadionil asub rattaparkla Staadioni tänava sissepääsu juures ning see on avatud täna kell 13.00-22.30 ja 5. juulil kell 9.30-23.00.

Lauluväljaku ümbruse jalgrattaparklad asuvad Mere, Oru ja Lasnamäe väravate juures ning need on avatud laupäeval, 6. juulil kell 14.00-24.00 ning pühapäeval, 7. juulil kell 12.00-22.00.

Pärast ratta ära paigutamist saab käepaela alusel hiljem oma ratta uuesti kätte. Lauluväljaku parklate juures tegutsevad abilised, kes suunavad vajadusel ratturid tühjemate parklate juurde. Rattaparkalte täitumise korral võib oma ratta kinnitada ka parklate lähikonnas oleva lauluväljaku ala piirdeaia külge, kuid nii avatud kui ka suletud väravate kohad tuleb hoida vabana. Lisaks võetakse vastu ka rulad ja tõukerattad.

Ratastega osalejad

Osalejate jalgrattaparklad asuvad Lauluväljaku territooriumil Mere värava kõrval ja Kalevi Staadioni territooriumil harjutusväljaku kõrval. Osavõtjate jalgrattaparklad on valveta ja iga rattur lukustab enda jalgratta ise parkla piirdeaia sees olevate tarade külge.

Ratastoolis ja erivajadustega peolised

Kalevi staadionil saavad piletiga ratastoolis pealtvaatajate sõidukid korraldajalt saadud eriloaga parkida reserveeritud Staadioni parklas.

Lauluväljakule saavad ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukid korraldajalt saadud eriloaga parkida reserveeritud Lauluväljaku mereväravate parklas.

Liikumispuudega inimeste transportimisel on võimalik ajutiselt peatuda sissepääsu väravate juures.

Nii staadionil kui ka lauluväljakul on uuetega inimestele mõeldud parkimiskohtade arv piiratud ning parkimine toimub korraldajalt saadud eriloa alusel. Eriloa puudumisel on võimalik invamärgiga märgistatud autol sõita parklani, külaline maha panna ning minna parkima kaugemale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid