EÜL-i hämmastab siseministri toon kritiseerida avalik-õiguslikku ülikooli, mis kuulub QS World Ranking 2019 edetabeli koostajate hinnangul seitsme protsendi parimate ülikoolide hulka.

“Kõrghariduse eestkosteorganisatsioonina ootame, et esitatud väited toetuksid faktidele. Nii õpetatakse kõrgkoolides ning sellest peaksid juhinduma ka kõrged tippjuhid. Seda eriti ajal, mil informatsioon levib kiiresti ning väärinformatsiooni levik on ohtlikult suur. Faktidele toetuvad väited aitavad teha vahet, mis on õige ja mis vale,” ütles Pilliroog.

Eestis tegeleb kõrgkoolide õppekvaliteedi hindamisega ning akrediteerimisega ekspertidest koosnev kompetentsikeskus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). EKKA kuulub Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse (EQAR) ning EKKA rahvusvaheline tegevus hõlmab nii piiriülest hindamistegevust, rahvusvahelist nõustamist kui muid rahvusvahelisi projekte.

EKKA on Tallinna Ülikoolile korduvalt andnud akrediteeringu ning seeläbi kinnitanud, et Tallinna Ülikooli õppekvaliteet on konkurentsivõimeline nii Eestis kui ka välismaal. Sellest tulenevalt jääb EÜL-ile arusaamatuks, millistel alustel väidab minister Helme, et TLÜ teaduse tase on olematu ning selle tõttu ei peaks sellele asutusele teadusraha eraldama.

“EÜL leiab, et siseministri Mart Helme väide ei riiva mitte ainult Tallinna Ülikooli kui hinnatud avalik-õigusliku ülikooli taset, vaid avaldab kahtlust ka EKKA võimekusele anda kompetentset hinnangut kõrgkoolide õppekvaliteedile. Ja sellega ei saa EÜL kuidagi nõustuda. EKKA on olnud EÜL-i pikaaegne koostööpartner ning omavahel on tehtud tihedat koostööd, et Eesti kõrgkoolide õppekavad oleksid kõrgel tasemel ning arvestaks üliõpilaste ootuste ja vajadustega,” lisas Pilliroog.

Praegu on käimas aktiivne ülikoolidesse ja kõrgkoolidesse sisseastumine ning EÜL soovitab soojalt kõigil huvilistel leida omale sobiv eriala ning kool, kus oma teadmisi ja oskusi kaasajastada.

“Me oleme uhked oma kõrghariduse hea kvaliteedi üle ning et kõrgkoolist saadud teadmised võimaldavad teha edukat karjääri nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks sellele on hariduse omandamine kättesaadav ning võimaldab õppida ka töö kõrvalt - oled sa kas ettevõtja, ametnik, minister või mis iganes muu ameti esindaja” sõnas Pilliroog.