Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teaduri Liili Abuladze sõnul on SHARE uuringu huvitav ja üllatav tulemus, et Eesti inimeste haridus- ja töökarjäär on üks pikimaid Euroopas, kuid samas perega veedetud aeg on olnud üks väiksemaid. Nende tulemuste järgi on Eesti sarnane teiste Põhjamaa riikidega.

„Ma arvan, et eestlased on kindlasti väga töökad. Lisaks on teistes riikides pikemat aega olnud institutsionaalsed või poliitilised meetmed, eriti Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides, mille järgi on võimalik varem pensionile minna ja seejuures piisavalt hästi ära elada,“ selgitab Abuladze.

Ta lisab, et teistes riikides on vanema põlvkonna naised tunduvalt rohkem lastega kodus olnud kui Eestis. Näiteks paljudes Lääne-Euroopa riikides on naised jäänud koju pärast laste saamist või töötavad osalise tööajaga.

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) on üleeuroopaline vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav küsitlusuuring, mis keskendub individuaalsele vananemisprotsessile ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele. Tegemist on longituuduuringuga ehk samu inimesi uuritakse teatud aja tagant uuesti, et teada saada, mis on nende elus vahepeal muutunud.

Uuring sisaldab üle 120 000 isiku andmeid ja seda viiakse läbi kõikides Euroopa riikides. Eestist osales 7. uuringulaines ligi 7000 inimest. Teaduskoordinatsiooni veavad Eestis Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadlased Luule Sakkeus, Tiina Tambaum ja Liili Abuladze. Teadlased teevad koostööd Statistikaametiga.