Ajakirjanikud uurisid eurovolinike kohtumisi alates 2014. aastast ja tuvastasid 13 voliniku peale üle 11 000 sellise kohtumise. Artikkel keskendub Euroopa Komisjoni soomlasest asepresidendile Jyrki Katainenile, kes on kohtunud erinevate huvigruppide esindajatega oluliselt sagedamini kui enamik volinikke. Katainen vastutab asepresidendina tööhõive, majanduskasvu ja investeeringute eest. Lehe sõnul võib lobistide suurt huvi selgitada Kataineni haldusalas liikuvate ulatuslike rahavoogudega, kuhu kuulub näiteks 315 miljardi euro suurune EL-i investeerimisprogramm.

Uuringu järgi on vaid ühel volinikul Kataisest veelgi rohkem kohtumisi. Selleks on digivaldkonna eest vastutav asepresident Andrus Ansip, kelle vastutusalasse kuulub muu hulgas IKT-taristu investeeringute koondamine ja Euroopa digitaalse ühisturu loomine, samuti autoriõiguste ja isikuandmete kaitse küsimused.