Hääleõigus võeti Vene delegaatidelt ära pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal. Mais võttis Euroopa Nõukogu vastu deklaratsiooni, et Vene hääleõigus tuleks taastada, ent see vajas assamblee kinnitust.

Lisaks Ukrainale hääletasid vastu Poola, Suurbritannia ja Balti riikide esindajad, sealhulgas Eesti parlamendi delegaadid Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo E. Tamm. Ukraina delegaat Oleksii Gontšarenko võrdles otsust 1938. aasta Müncheni leppega.

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon inimõiguste, haridus- ja kultuuriküsimuste arutamiseks, selle parlamentaarne assamblee koosneb liikmesriikide parlamentide esindajatest.