Enamik Kaitseliidu õppusi on kindralmajor Kiili kinnitusel muutunud rahvusvaheliseks. See, et Kaitseliit on võimeline koostööks nii Eesti teiste ametkondadega nagu politsei- ja piirivalveamet kui ka liitlasüksustega, on näide sellest, millisele tasemele ligi 30 aasta jooksul on suudetud tõusta.

Kindralmajor Kiili on uhke selle üle, et Kaitseliit on suutnud riigi ja rahva antud raha väga hästi kasutada ja iga sent on läinud Kaitseliidu paremaks muutmisele.

Kindralmajor Kiili sõnul ei saa väita, et noored ja eriti noored naised ei huvituks riigikaitsest, sest riigikaitseõpetuse tundides on tüdrukuid sageli rohkemgi kui poisse ja riigikaitseõpetusest võtavad kõik väga edukalt osa. Noorkotkad ja kodutütred aga liituvad suures osas ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega.

Oma suurimaks saavutuseks Kaitseliidu juhina peab kindralmajor Kiili seda, et Kaitseliit on muutunud nii-öelda mõtlevaks väeks. Lisaks on suudetud üles ehitada ringkondlik juhtimissüsteem, mis loob aluse totaalkaitse põhimõtetele.