Lepingule kirjutasid alla RKIK-i hangete osakonna juhataja Priit Soosaar ning EuroSpike GmbH tegevdirektorid Günter Lauer ja Roman Palaria. Lisaks tankitõrjesüsteemidele sisaldab sõlmitud raamleping ka lisavarustust, tehnilist tuge ja väljaõpet.

Möödunud aasta lõpus Eestile uute pikamaa tankitõrjerelvade ostmiseks välja kuulutatud hanke võitis ainsana pakkumise teinud EuroSpike GmbH, mis toodab Iisraelis loodud, kuid Saksamaal kokku pandud Spike’i relvasüsteeme. Teine, prantlaste relvatööstus MBDA, kes hankel ei osalenud, esitas seepeale rahandusministeeriumile ametliku järelvalveteate ehk kaebuse hankeprotsessi kohta.

MBDA esindajad väitsid, RKIK on käitunud ebakorrektselt soosides tankitõrjerelvade hankimisel selgelt ühte pakkujat. Lisaks on hanke võitnud iisraellaste tankitõrjetehnoloogia nende hinnangul vananenud ja isegi Iisraeli armee vahetab selle oma relvastusest välja. Omalt poolt pakkus MBDA eelmisel aastal välja töötatud relvi, kuid hankele pakkumust ei esitanud.

MBDA hinnangul oli kummaline, et riigil oli kavatsus vaidlusaluse hanke raames osta EuroSpike'ilt hoopis uuema põlvkonna relvastust, rakette LR2, välistades samas eelnevalt üksnes hinnapõhise hankega ausa konkurentsi.

RKIK lükkas MBDA väited ümber ning kinnitas, et on tankitõrjehanget läbi viies järginud rangelt seadust.

Rahandusministeerium otsustas RKIK-i hanke üle järelevalvemenetlust mitte algatada, sest rikkumist polnud veel toimunud - hankija ei olnud teinud otsust osta uuema generatsiooni LR2 tüüpi tankitõrjerakette.