"USA tervitab neljale inimesele süüdistuse esitamist rolli eest reisilennuki allatulistamises 2014. aasta 17. juulil. Me kutsume Venemaad tagama, et kõik süüdistusega silmitsi seisvad isikud, kes praegu Venemaal viibivad, tuuakse õigusemõistmise ette," ütles Pompeo.

"Tuletame ühtlasi meelde ÜRO Julgeolekunõukogu nõudmist kõikide vastutust kandvate isikute vastutusele võtmiseks ja et kõik riigid teeksid aruandekohustuslikkuse tagamiseks täielikku koostööd," lisas ta.

Hollandi juhtimisel tegutsev rahvusvaheline uurimisrühm (JIT) nimetas kolmapäeval neli kahtlustatavat ja esitas sellega esimest korda kellelegi kaasuses süüdistuse.

Tagaotsitavaks kuulutati kolm Vene kodanikku: Donetski nn rahvavabariigi kaitseminister Igor Girkin, tema asetäitja Sergei Dubinski ja luurejuht Oleg Pulatov, samuti Ukraina kodanikust Donetski välikomandör Leonid Hartšenko.

48-aastane Girkin on FSB endine kolonel ja Pulatov Vene välisluure endine kolonelleitnant, samas kui Dubinski töötab tänaseni Vene välisluure heaks.

Kohut hakatakse nende üle mõistma 2020. aasta märtsis Hollandis, ent seda tõenäoliselt tagaselja.