“Erakorraline audit lähtub riigikontrolli auditist — seal on vihjatud nii võimalikele kommunikatsiooniprobleemidele kui ka äkki on mingid vead sees nii juhtimises kui ka töökorralduses. Pärast auditit võib juba täpselt öelda, kas tuleb midagi ette võtta,” ütles maaeluminister Mart Järvik tänasel toiduohutuse teemalisel pressikonverentsil.

Erakorralise auditi tähtaeg on 20. august.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai nõustus riigikontrolli auditis toodud järeldusega, et toiduohutusele tuleb suuremat tähelepanu pöörata, parandada kommunikatsiooni toiduohutuse riskihinnangute kohta ning anda tarbijale rohkem ja täpsemat informatsiooni.

“Maaeluministeerium algatab juba sellel nädalal riigiülese töögrupi loomise toiduohutusega seotud probleemide kompleksseks läbitöötamiseks,” ütles Kevvai.

Riigikontroll avaldas eelmisel nädalal toiduohutuse auditi, mis tõstatas teravalt küsimuse, kui puhas on meie toidulaud taimekaitsevahendite jääkidest. Auditist nähtub, et maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei pea selle üle piisavalt ega korrektselt järelevalvet. Samuti ei ole Eestis ülevaadet sellest, kuidas on seotud inimeste toitumisharjumused, toidus sisalduvad taimekaitsevahendite jäägid ja nendest tulenevad võimalikud terviseprobleemid.

Kuigi Eestis ei uurita praegu ega plaanita ka lähiajal analüüsida, millist ohtu kujutavad taimekaitsevahendite jääke täis toiduained inimese tervisele, siis teeb seda Euroopa toiduohutusamet (EFSA). Kevvai sõnul on EFSAl järgmisel aastal kavas läbi viia riskihinnangud iga liikmesriigi tüüpilise toidukorvi järgi ja siis jõuavad need tulemused ka Eesti avalikkuseni. Toiduohutusamet hindab ka taimekaitsevahendite jääkide koosmõju ühes toiduaines, mida seni uuritud ei ole.