“Erakorraline audit lähtub riigikontrolli auditist — seal on vihjatud nii võimalikele kommunikatsiooniprobleemidele kui ka äkki on mingid vead sees nii juhtimises kui ka töökorralduses. Pärast auditit võib juba täpselt öelda, kas tuleb midagi ette võtta,” ütles maaeluminister Mart Järvik tänasel toiduohutuse teemalisel pressikonverentsil.

Erakorralise auditi tähtaeg on 20. august.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai nõustus riigikontrolli auditis toodud järeldusega, et toiduohutusele tuleb suuremat tähelepanu pöörata, parandada kommunikatsiooni toiduohutuse riskihinnangute kohta ning anda tarbijale rohkem ja täpsemat informatsiooni.

“Maaeluministeerium algatab juba sellel nädalal riigiülese töögrupi loomise toiduohutusega seotud probleemide kompleksseks läbitöötamiseks,” ütles Kevvai.

Riigikontroll avaldas eelmisel nädalal toiduohutuse auditi, mis tõstatas teravalt küsimuse, kui puhas on meie toidulaud taimekaitsevahendite jääkidest. Auditist nähtub, et maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei pea selle üle piisavalt ega korrektselt järelevalvet. Samuti ei ole Eestis ülevaadet sellest, kuidas on seotud inimeste toitumisharjumused, toidus sisalduvad taimekaitsevahendite jäägid ja nendest tulenevad võimalikud terviseprobleemid.

Kuigi Eestis ei uurita praegu ega plaanita ka lähiajal analüüsida, millist ohtu kujutavad taimekaitsevahendite jääke täis toiduained inimese tervisele, siis teeb seda Euroopa toiduohutusamet (EFSA). Kevvai sõnul on EFSAl järgmisel aastal kavas läbi viia riskihinnangud iga liikmesriigi tüüpilise toidukorvi järgi ja siis jõuavad need tulemused ka Eesti avalikkuseni. Toiduohutusamet hindab ka taimekaitsevahendite jääkide koosmõju ühes toiduaines, mida seni uuritud ei ole.

Kuigi toiduohutuse eest vastutavad ametkonnad nendivad riigikontrolli auditis välja toodud vigu, siis ei ole nende sõnul tarbijal vaja oma toidulaua pärast muretseda, sest lisaks VTA-le kontrollitakse kaupa ka Euroopas ning ohutuse eest lasub vastutus tootjatel ja käitlejatel. Terviseriskide ennetamiseks soovitavad spetsialistid aga eelistada eestimaist ning toituda mitmekülgselt ja tasakaalustatult.
Riigikontrolli arvutused kahtluse all
Riigikontroll tõi välja, et paljud taimekaitsevahenditest pärinevate jääkide piirnormid on tavapärase tarbimise juures nii väikesed, et tervisele ohtu ei kujuta. Teatud juhtudel on aga võimalik lubatud päevane n-ö kemikaalidoos ületada ka tavapärase tarbimise juures. Mida vähem inimene kaalub ja taimekaitsevahendi jääki täis toitu sööb, seda tõenäolisem on ka päevadoosi ületamine.


Riigikontrolli audiitorite arvutuste järgi tohib näiteks 20 kilogrammi kaaluv laps süüa 67 grammi mandariine, mis sisaldavad maksimaalse lubatud koguse kemikaali kloorpürifossi. Ühekordselt tohib selliseid mandariine süüa vaid paar viilu.


Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev aga ütles, et nende hinnangul tegi riigikontroll oma arvutustes põhimõttelisi vigu ja tegelikult võivad lapsed selliseid mandariine süüa kordades rohkem.


"Tegime auditi põhjal oma arvutused, kuid ootame veel kinnitust selle valdkonna teadlastelt, et saaks seda kindlalt öelda," sõnas Minjajev.