„Tõepoolest arvatakse, et Somaaliaga sarnane missioon võiks päästa või leevendada olukorda Pärsia lahel, aga see saab olema kallim kui rahvusvaheline missioon India ookeanil,” märkis Rahumägi, kelle ettevõttel on kogemus kaubalaevade kaitsmisega somaali piraatide eest.

Rahumägi sõnul peitub erinevus nii ohu iseloomus kui ka geograafias. „Aafrika rannikul tuleb tankereid ja laevu kaitsta puu paatides kalašnikovide ja redelitega varustatud amatööride eest, Pärsia lahel korraliku väljaõppega diversantide eest, kelle avastamine ja elimineerimine on keeruline,” tõdes Rahumägi, kelle sõnul tegeleks igasugune Pärsia lahe missioon eeskätt heidutuse, mitte otsese kaitsega.

Missiooni kasuks räägib tema sõnul aga asjaolu, et Pärsia lahe piirkond oleks patrullimiseks oluliselt väiksem ala. „Kui kirjeldatud rahvusvahelinemissioon peaks käivituma on sarnaselt India ookeaniga kommertslaevadele vaja professionaalseid sõjalisi eksperte, kes suudaksid ohuolukorras professionaalselt reageerida ja laeval toimuvat tõendite tasandil jäädvustada,” märkis Rahumägi. „Erinevalt India ookeanil tegutsejatest ei saa need olla tavalised endised sõdurid.”

Rahumägi sõnul on laevaomanike huvi Hormuze väina läbiva liikluse kaitsmise vastu selgelt tõusnud. „Meilt on küsitud vastava kogemusega sõjaliste ekspertide kohta, kes võiksid olla kaitstaval laeval võimalikud partnerid sõjalist missiooni läbiviivatele laevadele,” märkis Rahumägi. „Siiski jälgib enamus laevaomanikke praegu, kuidas olukord Pärsia lahel kujuneb. Igal juhul on Pärsia lahel toimuv elavdanud oluliselt laevade kaitsmisega seonduvat ka mujal, eriti Omaani rannikul ja laiemalt. Seda on tunda meie igapäevategevuses.”