Eelmisel nädalal kirjutas Delfi, et probleemkomisjoni esimehe valimistel sai üllatuslikult esimeheks Kross, kuigi väidetavalt pidi koht kokkuleppe järgi kuuluma Stalnuhhinile.

Väidetavalt läks salajasel hääletusel rändama Mihhail Lotmani hääl, kes probleemkomisjoni liikme kohalt ka lahkus. Tema kohale asus Priit Sibul, kelle hääl tagas, et koalitsiooni hääled peavad.

Stalnuhhin astus aseesimehe kohalt tagasi, mis tähendab, et komisjonil tuli uus aseesimehe ja esimehe valimine korraldada.

Intervjuus Delfile ütles Stalnuhhin, et temale teadaolevalt läks ühe komisjoni liikme hääl tema asemel Krossile, sest halemeelsusest sooviti toetada Krossi, kartes, et muidu jääb viimane täitsa ilma toetuseta. Küsides Stalnuhhinilt otse, kas tal on vestlusi koalitsioonikaaslase Lotmaniga olnud, keeldus ta vastamast.

Uurides komisjoni värskelt esimehelt, miks tema parem kandidaat kui Kross on, sõnas ta, et tema on ju eesti keele filoloog, Kross ei teadvat eesti keele õpetamisest midagi.

Lisaks Stalnuhhinile ja Krossile kuuluvad komisjoni ka Urmas Espenberg, Helmen Kütt ja Priit Sibul.

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Paludes Stalnuhhinil täpsemalt selgitada, mis on esimesed prioriteedid, millega komisjon tegelema hakkab, tõi ta välja, et üheks fookuseks on eesti-vene sõnaraamatute üle vaatamine ning esimese taseme haridusastmes eesti keele õpetamiseks seotud õppemetoodite hindamine.

Paludes Stalnuhhinil selgitada, kuidas erineb see juba tehtavast tööst haridus- ja teadusministeeriumis eesti keele õppe metodoloogia täiustamisel, kostis komisjoni esimees, et tegemist on erakordselt rumala küsimusega.

Mis see komisjon ikkagi tegema hakkab? Kas liigume Läti suunas, kus vene keeles enam tunde ei antagi?

Te üldse ei tea mitte midagi sellest, millistes tingimustes õpivad vene noored. Te ei tea eesti koolist, selle teisest poolest mitte midagi. Esitate nii rumalaid küsimusi, et mul on väga raske siin rahumeelt säilitada. Me ei liigu selles suunas. Minu eesmärk - ma olen eesti keele õpetaja. Eesti keele õpetaja eesti keele tunnis, mitte eesti keele õpetaja matemaatika, füüsika või geograafia tunnis, saate aru?

Kas selle komisjoni eesmärk on vaadata üle eesti-vene sõnaraamatud? (Stalnuhhin selgitas eelnevalt, et on absurdne olukord, kus vene-eesti sõnaraamatutes ei ole kõiki eesti keele käändeid ära toodud - toim)

*11 sekundit vaikust*

Mis see komisjon teeb? Palun selgitage

Ma ju selgitasin praegu. Kuulge, aitab juba sellest norimisest. Ma olen minu arvates juba vastanud, millega see komisjon tegeleb.