Roheliste erakonna juht Züleyxa Izmailova väljendas pettumust allkirjastatud kokkulepete murdmise üle. "Kui ma olin aselinnapea, sai kitsama Reidi tee plaan paika, nüüd selle lükkamine kõrvale teeb kurvaks," sõnas ta.

Izmailova märkis, et ei taha uskuda analüüsi, mille kohaselt tee laiendamine peaks loodusele sõbralikum lahendus olema. "Palume teadlastelt veel analüüse tee laiendamise mõjude kohta."

“Nähtavasti ehitati Reidi teed laiemaks palju varem, kui linnavalitsuse tellitud uuring väidetavalt valmis. Töö on sedavõrd nõrk, et tegijadki möönavad vabandades ja vastutust veeretades, et nad pole algandmete õigsust kordagi kontrollinud. Täpselt nende samade algandmete väga nõrk kvaliteet ilmnes juba tunamulluste läbirääkimiste käigus,” ütles roheliste volikogu esimees Aleksander Laane.

Uuring ei kajasta roheliste arvates lahendusi, millega autostumisprobleeme kaasajal lahendatakse, nagu näiteks ühistransporti, ja osa dokumendist on koguni kopeeritud kümnenditagustest materjalidest.

Väide, et inimeste liikumisvõimaluste mitmekesistamine kasvatab ummikuid, on roheliste hinnangul absurd, sest uuringust selgub, et rääkida saab vaid ajutistest ootejärjekordadest ja sedagi vaid tipptunnil ja korraga vaid ühe suuna lühikesel lõigul. Samuti ei arvutata uuringus välja, palju tekib laiendatud tee tõttu õhusaastet.

Linna ja transpordi planeerimisega kokku puutunud inimesed teavad roheliste peasekretäri Joonas Laksu väitel, et suurema arvu autode läbilubamine teel ei vähenda tegelikult saastet.

"Nüüd liitus selle müüdi levitamisega miskipärast ka uuringu autor Dago Antov, kes varem ütles avalikult ja väga õigesti, et vaid betoonivalamise ja asfaldipanekuga pole ükski linn oma transpordiprobleeme lahendanud," sõnas Laks.

Rohelised loodavad, et Tallinn lähtub esimesest, arhitektide ja urbanistidega tehtud kokkuleppest ning Reidi tee ei ehitata laiemaks.