Kaitseminister Jüri Luige sõnul peab kaitseliidu ülema kohale asuv inimene omama põhjalikke teadmisi ja pikaajalist teenistuskogemust, tundma hästi kaitseliitu ning mõtlema strateegiliselt.

"Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine. Kindralmajor Meelis Kiili on teinud suurepärast tööd ja olen veendunud, et kolonel Riho Ühtegi võtab juhtimise üle, arendades kaitseliitu edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt," ütles Luik.

Riho Ühtegi on üks kaitseliidu asutajaliikmetest, kus ta 1991. aastal alustas ka oma ohvitserikarjääri.

Meedias pälvis ta palju tähelepanu mullu suvel, kui rääkis äljaandele Politico Eesti valmistumisest võimalikuks konfliktiks Venemaaga. "Alati on need arutlused. Nagu jah. Venelased jõuavad Tallinna kahe päevaga. ... Võib-olla. Aga nad ei saa kogu Eestit kahe päevaga. Nad jõuavad Tallinna ja nende taga me lõikame läbi nende kommunikatsiooniliinid ja varustusliinid ja kõik muu. Nad jõuavad Tallinna kahe päevaga. Aga nad surevad Tallinnas. Ja nad teavad seda. ... Neile antakse tuld igast nurgast, igal sammul," ütles Ühtegi.

Alates 2012. aastast on kolonel Ühtegi kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Tema juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus, mida hinnatakse kõrgelt nii kodu- kui välismaal.

Oma teenistuse jooksul on kolonel Ühtegi olnud Kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Georgias.

Lisaks oma ametikohajärgsetele ülesannetele koolitab Riho Ühtegi Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajaid ning panustab kaitseliidu väikeüksuste taktika arendamisse.

Riho Ühtegi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning Balti Kaitsekolledži kolonelide kursuse.

Pärast seitse aastat kestnud edukat teenistust sel ametikohal siirdub tänane kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili välisteenistusse. Ühtegi asub ametisse käesoleva aasta 19. juulist.