"Anarhia, mida me võime väga paljudel ehitusobjektidel ja ka teenindusobjektidel näha, kus makstakse meie mõistes naeruväärset palka ümbrikus ja sisuliselt toimub musta tööjõu kasutamine, on demoraliseeriv teistele inimestele ja konkureerivatele ettevõtjatele. Selline olukord tuleb lõpetada, see tuleb kontrolli alla saada nii koostöös maksu- ja tolliametiga kui ka politseiga," ütles Helme.

Helme tõi välja ka viisavabaduse kuritarvitamise Eesti ja Ukraina vahel, mida riik pole suutnud siiani kontrolli alla võtta, sest statistika näitab selles osas kasvavat trendi.

Muudatusettepanekutega tegeleb edasi Helme nõunik koos ministeeriumi ametnike ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Sisserände töörühm loodi 2017. aasta suvel, et kaasata ühiskonna eri osapooli ja valdkonna eksperte sisserände reguleerimisse. Toona seati ülesandeks analüüsida võimalusi, kuidas välismaalaste sisseränne Eesti riigi ja ühiskonna vajadusi toetaks.

Sisserände töörühma kuulusid ministeeriumid, ülikoolid, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Ametiühingute Keskliit, Tööandjate Keskliit, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet jt.