Kaitseliidu Saaremaa maleva juht kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et vaatamata mõningatele viperustele läks õppus Saaremaal edukalt. Eesti pool aga kahjuks vastutegevust dessantvägedele ei saanud pakkuda. Polnud kõiki lubasid, et eramaal sõjapidamist harjutada. Havi lootis, et tänane meredessant ei jää õppuse mõttes Saaremaal viimaseks.

Ameerika Ühendriigid, Eesti ja 16 NATO liitlast ja partnerit saavad kokku 9.-21. juunil osana 47. korda toimuvast õppusest Baltic Operations (BALTOPS) 2019. See rahvusvaheline õppus on Läänemere piirkonnas kõige ulatuslikum mereväeõppus, milles osaleb 8 600 mere-, maa- ja õhuväelast USA teise laevastiku (C2F) juhtimisel.

„Nagu te kõik teate, juhib seda õppust C2F, kuid see põhineb NATO ja partnerite põhimõtetel,” ütles viitseadmiral, teise laevastiku komandör Andrew “Woody” Lewis.

„BALTOPS 2019 ja sarnased õppused tugevdavad meie suhteid ning parandavad liitlaste ja partnerite üleüldist reageerimis- ja koostöövõimet nii rahu kui konflikti ajal.”

Kokku osaleb partnerriikidest 50 sõjalaeva, kaks allveelaeva, 40 lennukit ja helikopterit, harjutades potentsiaalsete vaenlaste vastu võitlemist nii merel kui allveelaevadel. Eestis toimub täna, 12. juunil maabumisharjutus Saaremaal. Meie ja liitlaste pühendumus NATOle on raudkindel nii maal, merel kui õhus ning Ameerika Ühendriigid usuvad, et meie alliansil peab olema valmisolek ja võimekus tagamaks piirkondlik rahu ja stabiilsus.

Ameerika Ühendriigid on teinud tihedat koostööd Eesti kolleegidega, et edendada meie riikide kaitse- ja heidutusvõimekust kogu piirkonnas, parandades samal ajal koostööd meie riikide sõjaväejõudude vahel. BALTOPSi õppused näitavad meie ühist võimet, et kasutada maksimaalselt ära oma mereväe ja amfiibressursse, suurendades meie võimekust manööverdada ja kaitsta mis tahes agressiooni või vastase vastu.