Lääneranna vallas Helmkülas tuli eelmisel kuul kaevetöid tehes maa seest välja mürsk, mille sees olid lõhkeaine asemel tsaariaegsed rahatähed. Aastatel 1898 kuni 1910 välja antud raha oli heas seisukorras. Kokku leiti umbes 5100 rubla.

Tavatule leiule oli soovijaid terve hulk, kuid et leid kuulub seaduse järgi sellele, kelle maalt see leiti, siis jäi see inimesele, kes väljakutse tegi.

Mürsku ja paberraha tahtis väga hoiustada Pärnu muuseum. Muuseumi arheoloogiakoguhoidja Margo Samorokov ütles, et muuseumil oleks olnud võimekus seda avalikult eksponeerida ning vastavalt nõuetele ka säilitada, kuid et seadus näeb ette leidja õigust, siis pidi muuseum suu puhtaks pühkima.

Ajaloolise aarde vastu ei tundnud huvi muinsuskaitseamet, mille jaoks on 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest pärinevad rahatähed liiga uued, et neid arheoloogiliseks leiuks pidada.

Niisiis anti leid juuli alguses üle leidjale.

Päästeamet ei teadnud, mida plaanib ootamatult suure rublahunniku omanikuks saanud mees enda leiuga peale hakata. Järelturg tsaariaegsetele rahatähtedele on piisavalt suur ning nendega kaubeldes rikkaks ei saa.