Aukonsuli esinduse avatseremoonial osales ka Eesti peakonsul New Yorgis Kairi Künka.

Suursaadik Vseviovi sõnul aitab esindus pakkuda konsulaartuge kohalikule eestlaskonnale ning arendada jõudsamalt ka Eesti-USA ärisuhteid piirkonnas.

„Phoenixi aukonsuli esindus on sel aastal juba kolmas omataoline, mille USA-s avame. Alles jaanuaris tegi uksed lahti esindus San Diegos ja veebruaris esindus St. Petersburgis. Aukonsulid on oma energia ja kontaktidega suureks abijõuks Eesti huvide esindamisel, eriti suurriigis nagu USA,“ ütles Vseviov. „Meie aukonsulid ei tee olulist tööd mitte ainult konsulaarteenuste vallas, vaid on ka oluliseks lüliks Eesti ettevõtluse ja kultuuri tutvustamisel maailmas,“ lisas ta.

Eesti aukonsul Phoenixs on Stephen Daniel Chucri. Chucri on USA ettevõtja ja Arizona Restoranide Liidu president ja tegevjuht ning samaaegselt ka Maricopa maakonna esindaja. Aukonsulina on ta ametis 2019. aasta veebruarist, võttes rolli üle eelkäijalt Michael Chanilt (Eesti aukonsul Phoenixis 2011-2018). Chucri teenindada on Arizona osariik.

Phoenixi esindus asub aadressil 3333 E Camelback Road Arizona, 85018 Phoenix.

Eesti Vabariigil on Ameerika Ühendriikides 15 aukonsulit, kelle on oluline rolli Eesti huvide esindamisel riigis.

Aukonsulite näol on tegemist asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevate isikutega, kelle üheks ülesandeks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal. Samuti aitavad aukonsulid kaasa majandus- ja kultuurisuhete edendamisel