Altkäemaksu saamise ja selle korduvalt küsimise ning riigihangete teostamise nõuete ja korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest määras kohus Voronovile neli aastat ja kuus kuud vangistust.

Sellest üks aasta tuleb ära kanda reaalselt. Ülejäänud kolm aastat ja kuus kuud vangistust pööratakse täitmisele juhul, kui Voronov paneb viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uue tahtliku kuriteo.

Kohtuotsusega konfiskeeriti Voronovilt üle 126 000 euro ning mõisteti välja kuriteoga saadud vara ligi 195 000 euro ulatuses ning menetluskulud 1300 euro ulatuses.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Prokuratuur: Voronovi süüdimõistmine on kinnituseks, et lõpuks saavad kõik korruptandid paljastatud ja õiglaselt karistatud

Prokuratuur teatas, et Viru maakohus mõistis täna Aleksei Voronovi süüdi üle 60 000 euro suuruses summas altkäemaksu küsimises ja saamises, samuti selles, et ta eelistas riigihangete läbiviimisel ühte osalejat teistele. "Lisaks sellele tunnistas kohus Voronovi süüdi suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises – selles, et ta volikogu liikmena hääletades ei lähtunud mitte Narva linna, vaid erahuvidest," öeldi pressiteates.

Prokuratuuri sõnul on üldteada, et korruptsiooniga kaasneb reeglina ebaseaduslik tulu teenimine. Uurimisel tuvastati, et Voronov on saanud ebaseaduslikku tulu üle 300 000 euro, seetõttu konfiskeeris kohus temalt just sellise summa, põhjendati prokuratuuri pressiteates. "Ükski kuritegu ei tohi kunagi ennast ära tasuda. Sellest põhimõttest lähtudes taotleski prokuratuur kohtult korruptandi vara konfiskeerimist," selgitas prokurör Kalmer Kask.

Tema sõnul on võitlus korruptsiooniga äärmiselt oluline nii prokuratuurile, kui kogu ühiskonnale. "Korruptsioonikuritegude äärmiselt varjatud iseloom nõuab õiguskaitseasutustelt visa ja järjepidevat tööd. Aleksei Voronovi süüdimõistmine kohtus on kinnituseks, et lõpuks saavad kõik korruptandid paljastatud ja õiglaselt karistatud," lisas prokurör Kask.

Pressiteates märgiti, et tänu keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo professionaalsele tegutsemisele jõudis asi kohtuotsuseni vaid kahe kuu jooksul pärast süüdistatava kinnipidamist.

Mis juhtus?

Selle aasta 26. märtsil pidas keskkriminaalpolitsei kinni seitse Narva linna ametiisikut, keda kahtlustatakse korruptsioonis. Nende seas linnavolikogu liige Aleksei Voronov, kes sai riigihanke nõuete rikkumise eest väidetavalt altkäemaksu 60 000 eurot.

Toona ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova, et AS Narva Vesi juhatuse liige Voronov lõi oma ametiseisundit kasutades tuttavatele eelisolukorra teiste hankes osalejatega võrreldes. "Ta kohandas hanketingimusi oma soosikutele sobivaks, võimaldas hanke käigus muuta pakkumisi, kindlustades seeläbi tuttavatele hankevõidud. Linnavolikogu liikmena aitas Voronov kaasa Narva linnavalitsusest ehitusloa saamisele ja hankeprojektide kinnitamisele."

Endine Narva abilinnapea Maksim Volkov ütles märtsis, et teda ei üllata, et praegust linnavõimu korruptsioonis kahtlustatakse. Ta lisas sedagi, et Narvas langetas otsuseid peamiselt üks inimene - Voronov, kellel on piirilinnas suur mõjuvõim.