Ühe loo sisu seisnes selles, et 5G võrgu kiirgus suurendab aju- ja muude vähkide, viljatuse, autismi ja kas või Alzheimeri tõve riski. Teises loos maaliti õuduspilte laste kaudu. 5G tekitavat lastel vähke, ninaverejooksu ja õpiraskusi, vahendab Yle Uutiset.

Üks RT America lugudest on näiteks „A Dangerous Experiment on Humanity” („Ohtlik katse inimkonna peal”).

Arutelu mobiiltelefonivõrkude kiirguse ohtude üle on juba varasemast tuttav ja see on olnud pidev.

Suurem osa mobiilivõrke ja tugijaamu puudutavatest teaduslikest uuringutest lükkavad ümber väite, et võrkude kiirgus kahjustab tervist. Nii on näiteks leitud Soome Kiirgusohutuskeskuse uuringutes.

RT America lugudes ei olegi viidatud ühelegi uuringule. Need lood ei põhine informatsioonil, vaid 5G võrkude vastu olevate isikute vaadetel.

Mitmetes lugudes „eksperdina” kasutatud Sharon Goldberg on muu hulgas öelnud, et „juhtmeta võrgu kiirgusel on bioloogiline mõju. Punkt.”. Ühes intervjuus ütleb ta kaalukalt, et „inimeste haigestumisest vähki on selgeid tõendeid. Selles pole kahtlustki.”.

Goldbergil ei ole aga nende oma väidete toetuseks esitada ühtki uuringut ega raportit.

RT on Kremli juhtimise all ja tuntud selle poolest, et selle vahendatavad lood on sageli Venemaa valitsuse suhtes sõbralikud ja lääne suhtes negatiivsed.

RT America kampaanias on huvitav selle võimsus ja see, et see on suunatud just lääne publikule. Lugude eesmärk näib olevat püüe tekitada paanikat ja erimeelsusi tavakodanike hulgas.

Ekspertide sõnul on tervisega seotud asjad suurepärane relv ebakindluse ja hirmu õhutamiseks inimeste hulgas ning usaldamatuse kasvatamiseks rahva ja valitsuse vahel. Oma tervise pärast kartvad inimesed on demokraatias raskesti kontrollitavad ja ettearvamatud.

5G võrkude puhul on tervis seotud igapäevaeluga ja inimeste elukeskkonnaga. Tugijaamu on kõikjal, mistõttu on inimesed 5G võrkude tekitatava kiirguse mõju all samuti kõikjal.

5G tehnoloogia eksperdid leiavad, et uue põlvkonna tehnoloogia tegelikult hoopis vähendab varasemaga võrreldes terviseriske.

5G suuremad raadiosagedused on inimestele ohutumad, sest need raadiolaineid läbistavad näiteks nahka halvemini kui praegu kasutusel olevad sagedused.

RT America levitatavate apokalüptiliste tervisestsenaariumide jõudu suurendab loomulikult see, et viienda põlvkonna mobiilitehnoloogia on võrgutehnoloogias tohutu hüpe. Selle abil on võimalik luua asjade internet, kus arvutid, kodumasinad, mobiiltelefonid ja haiglatehnoloogia omavahel suhtlevad.

RT vahendataval jutul on Vladimir Putini valitsetava Venemaa jaoks majanduslik tähtsus. Putin kuulutas talvel Vene oma 5G võrgu arendamise alustatuks. Tehnoloogiline mahajäämus on aga ilmselge.

Olukord võib aga muutuda, kui lääne inimesed hakkaksid 5G tehnoloogiasse umbusklikult suhtuma ja seda terviseriskiks pidama. Ekspertide sõnul võiks kodanike vastuseis vähemalt mõnedel juhtudel uue tehnoloogia arendamist ja kasutuselevõttu aeglustada.

„Kreml naudiks väga, kui demokraatlikud valitsused jääksid 5G keskkonna- ja terviseriskidesse kinni,” hindas ettevõtte Fianna Stretegies desinformatsiooni uuriv Molly McKew New York Timesile.