Meie, allkirjastanud noorteorganisatsioonid, oleme vastu Eesti vabariigi valitsuse otsusele langetada alkoholiaktsiisi.

Valitsuse välja käidud plaan langetada alkoholiaktsiisi saadab ühiskonnale signaali, et alkoholi tarbimine on meie riigis soositud. Sel on tugev mõju tarbijakäitumisele, sh noortele, kes saavad julgustust alkoholi proovida ning kujundada välja vastavad käitumisharjumused. Alkoholitarbimise suurenemisest tulenev sotsiaalne, majanduslik ja tervisekahju on aga ränk hind, mida maksame tulevikus me kõik.

Mitmed noorteorganisatsioonid on pikalt töötanud selle nimel, et alkoholi tarbimine ühiskonnas väheneks. Ometi näitab statistika, et 15. eluaastaks on alkoholi proovinud lausa seitse noort kümnest.

Seda on selgelt liiga palju, rääkimata täiskasvanutest, kelle seas on liigtarbijate hulk hinnanguliselt 30%, kuid ainult 4% hindab enda alkoholitarvitamist liiga suureks.

Riikliku alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarbimist ning sellest tulenevat kahju ühiskonnale. Ühtlasi peab see tagama noortele kasvuks ja arenguks toetava keskkonna. Eelmise aasta statistika näitas, et absoluutalkoholi tarbimine on 2017. aastaga võrreldes vähenenud 2%, mis on viimase 10 aasta madalaimal tasemel, ka on langustrendis alkoholisurmade arv. Senine alkoholipoliitika on liikunud seega õiges suunas, mistõttu tänase valitsuse otsus langetada alkoholiaktsiisi töötab vastu tehtud jõupingutustele.

Toetada tuleks efektiivse ning tõenduspõhise alkoholipoliitika väljatöötamist ning rakendamist, mis aitaks vähendada alkoholi tarvitamist noorte hulgas ning sellest tulenevaid kahjusid. Meie hinnangul tuleks pöörata rohkem tähelepanu alkoholiga seotud kahjude vähendamisele ning probleemi ennetamisele noorte seas. Aktsiisi langetamine annab aga indikatsiooni, et suurem tarbimine on aksepteeritav.

Kutsume noorte ja rahva tervise nimel valitsust üles loobuma alkoholiaktsiisi langetamisest ning Riigikogu liikmeid hääletama nimetatud eelnõu vastu.